Om oss

Studier i grundläggande vetenskaper, där frågor kan ställas och besvaras utifrån ett rent intresse, har varit ett kännetecken för universiteten under lång tid. Denna typ av forskning, där nyfikenhet och det långsiktiga perspektivet är ledstjärnor,  har resulterat i en kunskapsmassa utan motstycke, hela vägen från materiens minsta byggstenar till oss själva och hela det universum som vi lever i. Faktum är att de flesta av de verkligt betydelsefulla genombrotten inom teknologi en gång har uppstått hos en forskare som försökt förstå hur naturen fungerar. För att citera den berömde Louis Pasteur, som kom med betydelsefulla naturvetenskapliga bidrag som påverkar vår livsstil, "Dans les champs de l'observation le hasard ne favorise que les esprits préparés", eller fritt översatt "Slumpen gynnar det förberedda sinnet". För att därför kunna möta 2000-talets utmaningar behöver vi en stark profil i grundvetenskaplig forskning, så att inte nästa naturvetenskapliga, medicinska eller tekniska genombrott går oss förbi.

Sidansvarig Publicerad: to 26 mar 2015.