Kirsten Kraiberg Knudsen

​Sökande efter avlägsna galaxer

 
Kirsten Kraiberg Knudsen− Som barn brukade jag titta upp på himlen och stjärnorna, och undra vad som fans därute. Även om jag var nyfiken på många saker så var mitt intresse för astronomi starkast, och till slut blev det min karriär. Nu försöker jag förstå hur galaxer som vår egen Vintergatan uppstod.
 
Kirsten Kraiberg Knudsen, forskarassistent i astronomi, fokuserar sin forskning på bildandet och utvecklingen av galaxer. Mer specifikt studerar hon avlägsna galaxer i vårt 13,7 miljarder år gamla universum, och ser tillbaka i tiden för att förstå vad som hände under de första miljarderna av år efter big bang. Många sådana galaxer är byggstenarna till eller de tidiga faserna av de galaxer som vi ser idag. Galaxer är fyllda av stjärnor, och stoft och gas. Gasen och stoftet är ingredienser för att göra nya stjärnor, och även planeter och liv. Ett av målen för Kirstens forskning är att förstå hur galaxer växer.
 

Publicerad: må 29 feb 2016.