Logotyp FoRmulaEx

FoRmulaEx

Formulaex är ett industriellt forskningscenter för funktionell RNA-leverans. De tre akademiska partnerna Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet utför forskning i nära samarbete med AstraZeneca, Vironova, Camarus och Nanolyze. Syftet är att bidra med grundläggande kunskaper som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations nukleotidläkemedel.

Sidansvarig Publicerad: on 21 apr 2021.