Logotyp FoRmulaEx

FoRmulaEx

Formulaex är ett industriellt forskningscenter för funktionell RNA-leverans. De tre akademiska partnerna Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet utför forskning i nära samarbete med AstraZeneca, Vironova, Camarus, Evox och Gothenburg Sensor Devices. Syftet är att bidra med grundläggande kunskaper som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations nukleotidläkemedel.

Sidansvarig Publicerad: ti 04 feb 2020.