Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 18 Oct 2017 14:27:41 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Goteborgs-Internationella-Konstbiennal-.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Goteborgs-Internationella-Konstbiennal-.aspxGöteborgs Internationella Konstbiennal på ACE<p>Ljusgården SB, meeting point, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Den nionde upplagan av GIBCA, WheredoIendandyoubegin – On Secularity 9 september – 19 november, fördjupar sig i en både politiskt brännande och samhällsaktuell fråga - den om det sekulära samhället.</p><h2 class="chalmersElement-H2">​Vilken roll kan det sekulära ha i dagens samhälle?</h2> <div>I GIBCA 2017 med titeln <em>WheredoIendandyoubegin – On Secularity</em> medverkar över femtio konstnärer. Konstbiennalen är i år utspridd på över tio olika arenor runt om i Göteborg. Titeln <em>WheredoIendandyoubegin </em>är lånad från ett konstverk av Shilpa Gupta ställs ut i GIBCA 2017.</div> <div>Sekularitet innebär att de religiösa institutionerna skiljs från statens politiska sfär. Den västerländska liberala sekulariteten strävar efter att upprätthålla fyra samhälleliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter, religiös frihet och den juridiska separationen mellan den privata och offentliga sfären.</div> <div> </div> <div>Sekularitet, som inte ska förväxlas med ateism, har spelat en grundläggande roll i det vardagliga samhällslivet och har skapat förutsättningar för en rad olika rättigheter så som rätten till abort, sexuell frihet, samkönade äktenskap, social jämlikhet och yttrandefrihet. Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom skyddandet av rättigheter. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/JonasStaal_NewWorldSummit_012_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Trots detta har de geopolitiska omvälvningarna under 2000-talets början resulterat i en sekularitet i kris. Den liberala sekulariteten utsätts idag för våldsamma påtryckningar, vilket skapat en ökande global känsla av rädsla och otrygghet.  Fram träder ett flertal frågor om framtiden. <em>Vilken roll får sekularitet i en tid av stora politiska omvälvningar i samhället? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Vad menar vi med ”tro” idag? Är staten bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem? </em>GIBCA 2017 tar upp en rad centrala frågor om Europa; hur de europeiska grundvärderingarna formats och den fina skiljelinjen mellan skydd och våld. </div> <div> </div> <div>Chalmers tekniska högskola kommer att visa verk av <strong>Jonas Staal</strong>. Jonas Staals praktik korsar konst, arkitektur och demokrati för att redogöra för problem inom politik och styrelseskick. Han har grundat New World Summit, en organisation som utvecklar alternativa parlamentstrukturer för grupper som är bannlysta från demokratiska processer. Jonas Staal är verksam i Rotterdam och Aten. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4jRr4GIYoBM">I den här intervjun pratar han om relationen mellan konst och politik</a>. </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/IMG_0992_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Jonas Staals verk <em>Monument to Capital</em> reflekterar över hur monumental arkitektur är sammankopplad med finansiell instabilitet. Staal använder Barclays skyskrapeindex och utvecklar det vidare för att belysa relationen mellan världens högsta byggnader och Dow Jones största börskrascher. Höjden på de högsta byggnaderna stämmer överens med de största krascherna på aktiemarknaden. <em>Monument to Capital </em>ser kapitalismen som det dominerande trossystemet i det postsekulära samhället. En form av &quot;sekulär religion&quot; som kräver kollektiv tilltro till tillväxt och marknaden. Verket har utvecklats som en platsspecifik installation i den nyrenoverade ljusgården vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola.</div> <div><br /></div> <div>Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en av nordens ledande konstbiennaler. GIBCA verkar i ett interdisciplinärt fält där forskning, konstnärligt skapande och filosofiskt tänkande möts. GIBCA arbetar med kunskapsproduktion och öppnar upp nya dialoger och utbyten både nationellt och internationellt. Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA. GIBCA 2017 pågår mellan den 9 september – 19 november 2017. GIBCA 2017 samarbetar med PARSE (Platform for Artistic Research) vid Akademin Valand kring publikationen av ett temanummer av PARSE Journal: Secularity.  Publikationen reflekterar över nya former av religiös imperialism och fömedlar både historiska och samtida aspekter av det sekulära genom konstnärlig och curatorisk praktik.</div> <div>GIBCA 2017 är curaterad av Nav Haq, Senior Curator på M HKA – Museum of Contemporary Art i Antwerpen. I sin research som curator och skribent har Haqs fokus legat på mötet mellan kultur och politik, teori och praktik.</div> <div><br /></div> <div>GIBCA samarbetar med Platform for Artistic Research in Sweden (PARSE) vid Akademin Valand och presenterar tillsammans ett specialnummer av PARSE Journal med titeln Secularity. Under hösten kommer en utställningskatalog med dokumentation från verken publiceras.</div> <div><br /></div> <div>Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA.</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Medverkande konstnärer</h3> <div>Alexander Tovborg; Archivo F.X. i samarbete med Bassam El Baroni och Pedro G. Romero med medverkan av Doris Hakim, Yassine Chouati &amp; Equipe Media; Basim Magdy; Dimitri Venkov; Etel Adnan; Fahd Burki; Fatma Bucak; Francesc Ruiz; Haegue Yang; Haseeb Ahmed &amp; Daniel Baird; Hilma af Klint; Jens Haaning; Joakim Forsgren; Jonas Staal; The Kingdoms of Elgaland-Vargaland; Lawrence Abu Hamdan; Måns Wrange; Maddie Leach; Michèle Matyn; Olivia Plender; Public Movement; Riikka Kuoppala; Rose Borthwick; Santiago Mostyn; Saskia Holmkvist, Ellen Nyman &amp; Corina Oprea; Shilpa Gupta; Sille Storihle; Vector.</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Biennalarenor</h3> <div>Röda Sten Konsthall / Göteborgs Konsthall / Stadsbiblioteket Göteborg / Elite Plaza Hotel / Gamlestaden-Hjällbo / Göteborgs Stadsmuseum / Myrorna / Klippan / Chalmers tekniska högskola / Masthuggskyrkan / Musiclovers Records / Götaplatsen / med flera.</div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.gibca.se/index.php/sv/program/aktuella-program">För hela öppningsprogrammet och vidare information: här &gt;&gt;</a></div> <div>Chef Röda Sten Konsthall: Mia Christersdotter Norman</div> <div>Konstnärlig ledare för GIBCA: Stina Edblom</div> <div>För utförligt program och mer information, besök gärna:</div> <div><a href="http://www.gibca.se/">www.gibca.se</a></div> <div><br /></div> <div>Vi på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ACE, är stolta samarbetspartners till Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA 2017 <em>WheredoIendandyoubegin – On Secularity</em>, som hålls 9 september – 19 november. Vi är oerhört glada över att få presentera verket av <span>Jonas Staal<span></span></span> hos oss! Kom gärna förbi vardagar kl. 8-17 och ta del av en av Sveriges största konsthändelser!</div> <div><br /></div> <div>Foto: Jonas Staal New World Summit<br /></div> <div> </div>http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/dialog-temadag.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/dialog-temadag.aspxDialog för (vård)arkitektur och samhällsbyggnad<p>Sven Hultins Gata 6, main entrance, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Centrum för vårdens arkitektur bjuder in till temadag</p><br />Intresset för dialogmetoder inom arkitektur och samhällsbyggnad har ökat markant under senare år. Det gäller även inom planering och utformning av vård- och omsorgsbyggnader. När utmaningarna blir stora och designuppgifterna komplexa behöver vi mer dialog mellan berörda parter. Att planera och designa vårdbyggnader är komplext. Samverkan och dialog är en grundläggande del i skapandet av nya vårdmiljöer. En bristfällig och/eller dåligt förberedd dialog kan förbruka tid genom att inte tillföra värde till ett projekt. Med rätt genomförd dialog sparas både tid och pengar samt att en högre kvalitet blir resultatet.<br /><br />Det finns många dialogmetoder som används i olika sammanhang och med olika syften. Det är därför viktigt att känna till olika dialogmetoder och diskutera vilka som passar var och när. Dialog handlar inte bara om att kalla till stora möten eller workshops. Vi behöver strukturerade, effektiva, beprövade och vetenskapligt underbyggda sätt att genomföra dialoger med tydliga målbilder. Dialogprocesser har också en stor potential för att ingå i och berika den övergripande planerings och designprocessen.<br /><br />Temadagen kommer att innehålla konkreta erfarenheter från och reflektioner över olika genomförda dialogprocesser från vårdbyggandet men även från andra samhällssektorer – skolor, kontor och stadsplanering. Genom ett samarbete mellan Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers och Sweco Architects har en bok om dialogprocesser vuxit fram. Boken ”Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad” är just klar och kommer att presenteras på temadagen.<br /><br />Välkomna!<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/WiSE-seminarium-med-Kirsten-Kraiberg-Knudsen.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/WiSE-seminarium-med-Kirsten-Kraiberg-Knudsen.aspxWiSE-seminarium med Kirsten Kraiberg Knudsen<p>EDIT-rummet, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till lunch-seminarium arrangerat av WiSE - Women in Scinence.</p>​<br /><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/WiSE-seminar-with-Kirsten-Kraiberg-Knudsen.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer i det engelska kalendariet</a>http://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Game-dagen.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Game-dagen.aspxGAME changers för hållbarhet - hur driva utvecklingen och gå före?<p>Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg</p><p>​Behovet av nya innovativa idéer och förändring för hållbarhet är stort. GAME-dagen 2017 bjuder på inspirerande exempel på hur företag och organisationer kan vara en GAME-changer genom ledarskap, ny teknik och innovation, lagstiftning och kommunikation.</p> <p style="margin:0px"><span style="margin:0px;color:black"><font face="Calibri" size="3">Varmt välkommen till GAME-dagen 18 oktober i Göteborg; en halvdags-konferens där näringsliv, myndigheter och forskningsorganisationer i Västsverige möts för att utbyta erfarenheter och goda idéer för att stärka den regionala utvecklingen och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Årets tema är &quot;GAME-changers för hållbarhet - hur driva utvecklingen och gå före&quot; och bjuder på inspirerande exempel på hur man kan vara en GAME-changer genom bland annat ledarskap, ny teknik och innovation, lagstiftning och kommunikation. Talare är bland annat Göran Carstedt, ekonomie doktor och internationellt erkänd expert inom hållbart ledarskap, Johanna Lakso, medgrundare av PUSH Sweden, plattformen där unga samverkar för hållbarhet, Tobias Persson, exspert på näringslivets gröna omställning på myndigheten Tillvästanalys och Katarina Gårdfeldt, docent i oorganisk miljökemi och föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum.</font></span></p> <p style="margin:0px"><span style="margin:0px;color:black"><font face="Calibri" size="3"></font></span> </p> <p style="margin:0px"><a href="http://www.gamenetwork.se/event/game-dagen-2017"><span style="margin:0px;color:black"><font face="Calibri" size="3">Läs mer och anmäl dig här</font></span></a></p> <span style="margin:0px;color:black"><font face="Calibri" size="3"><div> </div> <div> </div> <p style="margin:0px"><br /> </p></font></span><span style="margin:0px;color:black"><font face="Calibri" size="3"></font></span> ​<span style="margin:0px;font-family:&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size:11pt"><b><font color="#000000"></font></b></span>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Vidy-Theatre-under-construction.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Vidy-Theatre-under-construction.aspxIntegrally Attached Timber Plate Structures: A Digital Resurgence of Traditional Joining Methods<p>Kunskapstrappan, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​ Chris Robeller, gästföreläsning på Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.</p><div>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/chris_robeller_170x220.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Integral Attachment, the joining of parts through form rather than additional fasteners is the oldest known joining technique. Such joints were common in traditional carpentry until the industrialisation. Early machine technology was not capable of producing these elaborate joints efficiently, instead they were replaced with mass-produced metal fasteners.</div> <div><br /></div> <div>Only recently, advanced Digital Fabrication technology has become capable of producing complex-shaped joints efficiently. Automatic joinery machines have brought back integral joints due to their locator features, helping to simplify the transport and on-site assembly of prefabricated timber structures. Integral attachment takes advantage of the easy, low-energy machining of wood, as well as its favourable weight-to-strength ratio – making it an ideal material for the prefabricated structures of the future. It combines high-tech prefabrication with a rapid, simple and precise on-site assembly.</div> <div> </div> <div>However, while the industry has used these methods primarily for an increased automation and improvement of existing building typologies, the methods bear great potential for entirely new types of sustainable, lightweight timber structures. The development of algorithmic design tools allows architects to tap directly into the resources of rapidly advancing robotic fabrication technology, and opens up new possibilities for the “design of assembly”. Computational design enables features such as self-locking joint geometries and interlocking assembly sequences, which are new to architecture, but common in other industry sectors.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Bio</h2> <div><strong>Jun.-Prof. Dr. Christopher Robeller</strong> is an architect and junior professor of Digital Timber Construction DTC at the University of Kaiserslautern. Previously he has worked as a postdoctoral researcher at the Swiss National Centre for Competence in Research Digital Fabrication NCCR dfab at ETH Zurich, as a doctoral assistant at the Timber Construction Laboratory IBOIS at EPFL Lausanne, and as a research associate at the Institute of Computational Design ICD, at the University of Stuttgart. Christopher holds a Doctor of Sciences from the Swiss Federal Institute of Technology EPFL, and a Professional Diploma in Architecture with Distinction from London Metropolitan University. His research of innovative timber structures, design for assembly and digital fabrication is widely published in scientific journals, books, conferences and exhibitions, and received the best paper award at the Advances in Architectural Geometry conference in 2014. The research has been implemented in experimental structures including the ICD/itke pavilion 2010 and the IBOIS curved folded wood pavilion, as well as buildings such as the timber folded plate structure for the Vidy Theater in Lausanne.</div> <div> </div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Seminarium-med-Dr-Margherita-Bacigalupo.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Seminarium-med-Dr-Margherita-Bacigalupo.aspxSeminarium med Dr Margherita Bacigalupo<p>MORE, laboratory, Vasa Hus 3, Vasa (IT lab at Schalmers School of Enstrepreneurship)</p><p>​Turning Entrepreneurial learning into action: the contribution of the European competence framework</p>​<br />Chalmers will host a visit by <a href="https://ec.europa.eu/jrc/en/person/margherita-bacigalupo">Dr Margherita Bacigalupo</a> at European Commission's Joint Research Center in Seville. She is the lead researcher behind an initiative from European Commission aiming to standardize what it means to be and become &quot;entrepreneurial&quot;. In a two-year process involving around 100 different experts from across Europe, a framework for entrepreneurial competencies was created - &quot;EntreComp&quot;. This framework was launched in 2016 and has quickly become one of the leading ways to discuss entrepreneurship in relation to education and training across Europe. At her research seminar Dr Margherita Bacigalupo will give an overview of the framework as well as how it has been put into practice across Europe since its launch. A discussion will follow <br /><br />Title:<em> </em><span><em>​Turning Entrepreneurial learning into action: the contribution of the European competence framework</em><br /><strong>Welcome - no registration is necessary!</strong><span style="display:inline-block"></span></span><br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Seminarium-Shirin-Ahlbäck-Öberg.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Seminarium-Shirin-Ahlb%C3%A4ck-%C3%96berg.aspxÖppet seminarium om kollegialitet med Shirin Ahlbäck Öberg<p>Vasa A, lecture hall, Vasa Hus 2-3 entréhall, Vasa Hus 1-2-3</p><p>Det hotade universitetet: Ett seminarium om kollegialitet</p><em><strong></strong></em>Shirin Ahlbäck Öberg, medförfattare till den uppmärksammade boken Det hotade universitetet (2016), inleder seminariet med ett föredrag på ca 40 min om avkollegialiseringen av universitetet. Därefter följer en diskussion mellan paneldeltagarna som bland annat tar upp kollegialitetens betydelse för universitetet. Seminariet avslutas med en öppen diskussion.<br /><br /><strong>Paneldeltagare:</strong><br /><br />Shirin Ahlbäck Öberg, docent Uppsala universitet<br />Stefan Bengtsson, rektor Chalmers<br />Tomas Hellström, professor Lunds universitet<br />Martin Nilsson Jacobi, ordförande Chalmers fakultetsråd<br /><br />Moderator: Per Lundin, docent, Chalmers<br /><br /><strong>Välkomna!</strong><br /> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoChpDefault {font-family:"Calibri",sans-serif;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} </style>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Cristina-Rigato,-Elektroteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Cristina-Rigato,-Elektroteknik.aspxCristina Rigato, Elektroteknik<p>EC, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​Direct Drive Bone Conduction Stimulation: Experimental Studies on Functionality and Transmission with Focus on the Bone Conduction Implant</p><p>​Cristina Rigato är doktorand på avdelningen för signalbehandling och medicinsk teknik</p> <p>Diskussionsledare: Professor Stefan Stenfelt, Linköpings Universitet</p> <p>Examinator: Docent Sabine Reinfeldt, Chalmers Tekniska Universitet</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Föreläsning-Anna-Yström-för-Oavlönad-docent.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/F%C3%B6rel%C3%A4sning-Anna-Ystr%C3%B6m-f%C3%B6r-Oavl%C3%B6nad-docent.aspxAnna Yström's lecture for promotion to Oavlönad docent<p>3443 MORE, meeting room, Vasa Hus 3, Vasa</p><p></p>​Welcome to Anna Yström's lecture for promotion to “Oavlönad docent”<br /><br />Title: <em>Managing and organizing multi-actor collaboration for innovation: Exploring what goes on in spaces “in-between”</em><br /><br /><img src="/sv/institutioner/tme/PublishingImages/Nyheter/Listbild%2090x75/Promotionlecture%20Anna%20Yström.jpg" alt="" style="margin:0px;width:600px;height:338px" /><br /><br /><br /><br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Disputation-Per-Hallgren.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Disputation-Per-Hallgren.aspxPer Hallgren, Data- och informationsteknik<p>EC, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​Robust location privacy</p>The Internet is in many ways both fascinating and yet also scary. For most people, a single commercial entity owns the power to disclose all their personal emails. Most commonly your emails are only disclosed to you and your correspondent, but the power to choose who sees these emails is in fact not yours. The power to control the release of data about ones person is what most people refer to as privacy.<p></p> <br /> In spite of this, almost nothing that the Internet is used for gives the originator of a message control over it. When you use a social media platform, you are given the intuition that you choose which friends who can see any posts and photos that you publish, and of course the connection is encrypted to thwart eavesdropping. However, the service provider may still share this data to anyone they like. From a technological standpoint, a user almost never has the power of their data; in other words, there’s normally no privacy on the Internet.<p></p> <br /> This thesis is describes di erent ways of giving end-users more control over some parts of their own personal data using cryptography for the speci c case of location data, enhancing their privacy. The majority of the thesis explores how to make use of location proximity, to check whether to users are close to each other, as a basic primitive while maintaining privacy through additively homomorphic encryption. The thesis further explores the application scenario of ridesharing, or car pooling, using both additively homomorphic encryption and private set intersection. All of the solutions presented sport proven privacy-preserving capabilities, and have been implemented to measure their performance. This thesis shows in what contexts there’s still a ways to go, but also highlights some settings in which it might already be time to move theory into practice.<p></p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Stefania-Osk-Gardarsdottir,-Rymd-,-geo--och-miljovetenskap.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Stefania-Osk-Gardarsdottir,-Rymd-,-geo--och-miljovetenskap.aspxStefanìa Òsk Gardarsdòttir, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>HC2, lecture hall, Hörsalar HC, Campus Johanneberg</p><p>​Technical and Economic Conditions for Efficient Implementation of CO2 Capture - process design and operational strategies for power generation and process industries​</p><span style="background-color:initial">Stefanìa Òsk Gardarsdòttir, avdelningen för </span><span style="background-color:initial">energiteknik</span><span style="background-color:initial">, försvarar sin doktorsavhandling &quot;​Technical and Economic Conditions for Efficient Implementation of CO2 Capture - process design and operational strategies for power generation and process industries</span><span style="background-color:initial">&quot;. </span><div><br /></div> <div>Handledare: Fredrik Norrman, docent, Energiteknik</div> <div>Examinator: Filip Johnsson, professor, Energiteknik</div> <div><br /></div> <div>Fakultetsopponent: Niall Mac Dowell, Senior lecturer, Faculty ofNatural Sciences, Centre for Environmental Policy Imperial College, London, England.</div> <div><br /></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/SHIPPING-AND-THE-ENVIRONMENT---From-Regional-to-Global-Perspectives.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/SHIPPING-AND-THE-ENVIRONMENT---From-Regional-to-Global-Perspectives.aspxSHIPPING AND THE ENVIRONMENT - From Regional to Global Perspectives<p>Göteborg</p><p>​International conference on scientific findings on impacts of shipping on environment and their application in policy, marine spatial planning and the maritime transport sector. The conference is jointly organised by the Bonus project SHEBA and by the International Surface Ocean - Lower Atmosphere Study (SOLAS).</p><div>​Given its importance for the transport of goods on a global scale, there is a growing interest on the</div> <div>sustainability of the shipping industry. It has long been recognised that shipping is a very carbonefficient</div> <div>transport medium, BUT there is an increasing focus on its broader environmental</div> <div>consequences. The Bonus SHEBA project addresses a wide range of environmental impacts of</div> <div>shipping in the Baltic Sea including air pollution, marine pollution, underwater noise and climate</div> <div>change as well as the socio-economic consequences of these impacts. SOLAS is an international</div> <div>project contributing to Future Earth with the mission statement ”linking ocean-atmosphere</div> <div>interactions with climate and people”. In conjunction with SHEBA’s final meeting and the SOLAS</div> <div>workshop on Ship Plumes the projects jointly organize a conference and invite the scientific</div> <div>community and stakeholders of the maritime sector to two days of presentations of the latest</div> <div>scientific findings, discussions and poster presentations on the topics.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Topics addressed</h3> <ul><li>Impacts of shipping on air pollution and climate change including impacts on human health and land ecosystems</li> <li>Impacts of shipping on marine pollution and marine ecosystems</li> <li>Impact of shipping on noise pollution - underwater noise and its impacts on marine biota, above-water noise and its impacts on human well-being</li> <li>Environment and society - socio-economic valuation of the impacts of shipping, impacts of shipping on ecosystem services, shipping and marine spatial planning</li></ul> <div> </div> <div><div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Who should attend</h3></div> <div>Scientific community; researchers and students from atmospheric, marine and climate research, environmental economics, political and social science</div> <ul><li>Environmental and transport agencies</li> <li>Environmental managers from governmental, regional and local organisations</li> <li>Maritime transport sector</li></ul> <div><div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Interested?</h3></div> <div>To obtain in the next month further information about the conference, <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU6Iz2GEKvmiT3AvctsZGuvTf4nfnLBkrXjPMjE8yk-IWjTw/viewform">please, register here</a><br /><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Organising committee</h3> <div>Jana Moldanova (IVL Swedish Environmental Research Institute, Bonus SHEBA)</div> <div>David Turner (University of Gothenburg, SOLAS)</div> <div>Tom Bell (Plymouth Marine Laboratory, SOLAS)</div> <div>Lena Granhag (Chalmers University of Technology, Bonus SHEBA)</div> <div>Ingrid Mawdsley (IVL Swedish Environmental Research Institute, Bonus SHEBA)</div> <div>Markus Quante (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Institute of Coastal Research, Bonus SHEBA)</div> <div>Anna Rutgersson (Uppsala University, SOLAS)</div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Midterm-Seminar.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Midterm-Seminar.aspxMaster´s Thesis in Architecture - Midterm Seminar<p>Betonghallen, Betonggården</p><p>Autumn 2017.</p><h2 class="chalmersElement-H2">​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/171009%20TSE%20MS%20Flyer_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />50% Visibility</h2> <div>34 architectural projects within 10 thesis divisions will be simultaneously exhibited and evaluated live.  The midterm seminar signifies the 50% mark both for both time and project content.  Besides formal evaluation, the seminar aims to effectively present on-going research for peer-assessment and constructive feedback.  Please come join to see thesis projects in the making.</div> <div> </div> <div>Pamphlet &gt;&gt;</div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Docent-Krasimir-Angelov.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Docent-Krasimir-Angelov.aspxChallenges in Reliable Language Technology<p>EB, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>Docentföreläsning av Krasimir Angelov, Data- och informationsteknik.</p>Natural languages are inherently difficult for computers to understand and interpret. Despite the recent AI boom, reliable and scalable Natural Language Processing (NLP) remains elusive. The state of the art is that to have anything done we still sacrifice either reliability or scalability. Most of the contemporary research starts from a method which is scalable by design and tries to improve its reliability. In this lecture I will give an example of an opposite direction where we start from GF (a reliable by design NLP framework) and we try to improve its scalability. This is an exciting project which intertwines ideas from functional programming, type theory and machine learning.http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Forsknings--och-tillämpningskonferensen-2017-.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Forsknings--och-till%C3%A4mpningskonferensen-2017-.aspxForsknings- och tillämpningskonferensen 2017<p>Vera Sandbergs Allé 8</p><p>​Logistikföreningen PLAN och Chalmers Tekniska Högskola bjuder in till Forsknings- och tillämpningskonferens i Göteborg.</p>​<br />Konferensen ger dig en unik möjlighet att få en överblick över var fronten i den svenska logistikforskningen ligger. Vi visar på en stor bredd både ämnesmässigt och varifrån de olika forskningsbidragen kommer. Det finns bidrag både för näringslivet och för offentlig sektor.<br />Anmälan krävs.<br /><br /><strong>Välkommen! </strong><br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Seminarium-med-Stefan-Haefliger.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Seminarium-med-Stefan-Haefliger.aspxSeminarium med Stefan Haefliger<p>3443 Brunnsparken, Vasa Hus 3, Vera Sandbergs allé 8</p><p></p>​Välkommen på ett öppet seminarium med professor Stefan Haefliger, Cass Business School, City University of London<br /><em>Titel: &quot;Joint Problem Solving in Open Collaboration&quot;</em><br /><br />Stefan Haefliger is a professor of Strategic Management &amp; Innovation at Cass Business School, City University of London. In his research and teaching he focuses on co-creation strategies as well as knowledge reuse, creation, and design in innovation processes. His research on business models helps firms devise pathways to co-creation with customers and in open innovation environments. http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Christos-Flytzanis.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Christos-Flytzanis.aspxLinnaeus Colloquium: Pumping up the sound. Strong coherent THz acoustic phonon amplification and quantum cascade SASER operation in semiconductor superlattices<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>​Kollokvium med Christos Flytzanis, CNRS Paris-Saclay, France</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Charlotta-Thodelius-75.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Charlotta-Thodelius-75.aspxCharlotta Thodelius 75 % seminarium<p>Room SB-S393, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins gata 6, vån3, Göteborg.</p><p>​Risk, rum och prevention. Diskussionsledare Göran Lindahl, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.</p>​Charlotta inleder med en presentation och sedan är det öppet för diskussion på seminariet.<br /><br />Den som önskar få textunderlag till seminariet kan kontakta Charlotta Thodelius via e-post:<br /><a href="mailto:chatho@chalmers.se">chatho@chalmers.se</a><br /><br /><a href="https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/chatho.aspx">Artiklar med mera finns för nedladdning &gt;&gt;</a>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Architecture-in-an-expanded-field.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Architecture-in-an-expanded-field.aspxArchitecture in an expanded field<p>SB-H1, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Guest lecture by Jeremy Till, Head of Central Saint Martins &amp; Pro Vice-Chancellor, University of Arts, London.</p>​As both economic forces and the myopia of the profession combine to limit the impact of architectural intelligence, there has never been a more urgent time to consider other architectural scenarios. Against a potentially depressing backdrop of increasing marginalisation of architecture, particularly in the UK and US contexts, this lecture will explore alternative ways in which spatial agency might be deployed. In particular it make the case for architecture to open up to an expanded field of operation, not abandoning the traditional role of design but extending the way design intelligence might be used in spatial production.http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/BigData-Chalmers-seminarium_27okt2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/BigData-Chalmers-seminarium_27okt2017.aspxPrivacy in the hands of the data analyzer<p>Scaniasalen, lecture room, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Speaker: Kobbi Nissim, Georgetown University</p>​ <br />​<a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414559427142465E437140">Please register for this seminar</a> so that we can adjust the room booking to the number of participants<br />The seminar is free of charge.<br /><br /><br /><strong>Abstract: </strong>Differential privacy is a robust concept of privacy. It brings mathematical rigor to the decades-old problem of privacy-preserving analysis of collections of sensitive personal information. Informally, differential privacy requires that the outcome of an analysis would remain stable under any possible change to an individual's information, and hence protects individuals from attackers that try to learn the information particular to them.<br /><br />The rich research of differential privacy has uncovered deep connections to many research areas, including learning theory, cryptography, complexity theory, algorithmic game theory, and statistics. After a brief introduction to differential privacy, we will look intro some of these connections, focusing on how differential privacy can serve as a tool for data analysis, even in cases where privacy is not a goal.<br /><br /><strong>Short Bio:</strong> Prof. Kobbi Nissim is McDevitt Chair in Computer Science, Georgetown University. Nissim’s work is focused on the mathematical formulation and understanding of privacy. His work from 2003 and 2004 with Dinur and Dwork initiated rigorous foundational research of privacy and presented a precursor of Differential Privacy - a definition of privacy in computation that he introduced in 2006 with Dwork, McSherry and Smith. His research studies privacy in various contexts, including statistics, computational learning, mechanism design, social networks, and more recently law and policy. Since 2011, Nissim has been involved with the Privacy Tools for Sharing Research Data project at Harvard, developing privacy-preserving tools for the sharing of social-science data. Nissim was awarded the Godel Prize In 2017, the IACR TCC Test of Time Award in 2016, and the ACM PODS Alberto O. Mendelzon Test-of-Time Award in 2013.<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium-Aristide-Tossou.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium-Aristide-Tossou.aspxAristide Tossou, Data- och informationsteknik<p>EL41, lecture room, Linsen, EDIT</p><p>​Privacy in the Age of Artificial Intelligence</p>An increasing number of people are using the Internet in their daily life. Indeed, more than 40% of the world population have access to the Internet, while Facebook (one of the top social network on the web) is actively used by more than 1.3 billion users each day (Statista 2017). This huge amount of customers creates an abundance of user data containing personal information. These data are becoming valuable to companies and used in various way to enrich user experience or increase revenue. <br /><br />This has led many citizens and politicians to be concerned about their privacy on the Internet to such an extent that the European Union issued a &quot;Right to be Forgotten&quot; ruling, reflecting the desire of many individuals to restrict the use of their information. As a result, many online companies pledged to collect or share user data anonymously. However, anonymisation is not enough and makes no sense in many cases. For example, an MIT graduate was able to easily re-identify the private medical data of Governor William Weld of Massachusetts from supposedly anonymous records released by the Group Insurance Commission. All she did was to link the insurance data with the publicly available voter registration list and some background knowledge (Ohm 2009). <br /><br />Those shortcomings have led to the development of a more rigorous mathematical framework for privacy: Differential privacy. Its main characteristic is to bound the information one can gain from released data, no matter what side information they have available. <br /><br />In this thesis, we present differentially private algorithms for the multi-armed bandit problem. This is a well known multi round game, that originally stemmed from clinical trials applications and is now one promising solution to enrich user experience in the booming online advertising and recommendation systems. However, as recommendation systems are inherently based on user data, there is always some private information leakage. In our work, we show how to minimise this privacy loss, while maintaining the effectiveness of such algorithms. In addition, we show how one can take advantage of the correlation structure inherent in a user graph such as the one arising from a social network.http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Disputation-John-Camilleri.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Disputation-John-Camilleri.aspxJohn Camilleri, Data- och informationsteknik<p>HC3, lecture hall, Hörsalar HC, Campus Johanneberg</p><p>​Contracts and Computation – Formal modelling and analysis for normative natural language</p><br /><br />​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/Profile%20pictures/ST/John-Camilleri.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Whether we are aware of it or not, our digital lives are governed by contracts of various kinds, such as privacy policies, software licenses, service agreements, and regulations. At their essence, normative documents like these dictate the permissions, obligations, and prohibitions of two or more parties entering into an agreement, including the penalties which must be paid when someone breaks the rules. Such documents are often lengthy and hard to understand, and most people tend to agree to these legally binding contracts without ever reading them. <br /><br />Our goal is to create tools which can take a natural language document as input and allow an end user to easily ask questions about its implications, getting back meaningful answers in natural language within a reasonable amount of time. We do this by bringing formal methods to the analysis of normative texts, investigating how they can be effectively modelled and the kinds of automatic processing that these models enable. This thesis includes six research papers by the author which cover the various aspects of this approach: entity recognition and modality extraction from natural language, controlled natural languages and visual diagrams as interfaces for modelling, logical formalisms which can be used for contract representation, and analysis via syntactic filtering, trace evaluation, random testing, and model checking. These components are then combined into a prototype tool for end users, allowing for end-to-end analysis of normative texts in natural language.http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium--Erik-Stenborg.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium--Erik-Stenborg.aspxLicentiatseminarium- Erik Stenborg<p>ES52, lecture room, Linsen, EDIT</p><p>​Localization for Autonomous Vehicles</p><p>​Erik Stenborg är doktorand på avdelningen för signalbehandling och medicinsk teknik</p> <p>Diskussionsledare: Professor Kalle Åström, Lunds universitet</p> <p>Examinator: Professor Lennart Svensson, Chalmers</p> <p> </p>http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/William-Chalmers-forelasningen-2017-AndersLyngfelt.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/William-Chalmers-forelasningen-2017-AndersLyngfelt.aspxWilliam Chalmers föreläsningen 2017: Anders Lyngfelt<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​&quot;Så kan vi tvätta atmosfären på koldioxid</p><div><div><span style="background-color:initial">För att rädda klimatet räcker det med största sannolikhet inte att enbart minska utsläppen, vi måste även städa bort en del koldioxid från atmosfären. </span><span style="background-color:initial">Det är precis vad Anders Lyngfelt, professor i energiteknik, vill göra. Hans forskargrupp har utvecklat en förbränningsmetod – kemcyklisk förbränning – </span><span style="background-color:initial">som billigt och enkelt fångar in koldioxid. </span><span style="background-color:initial">Metoden har gjort Anders Lyngfelt till en av världens mest citerade forskare inom sitt fält.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">​Välkommen till en av höstens höjdpunkter, den populärvetenskapliga William Chalmers-föreläsningen den 6 november kl. 18.00.</span><br /></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Efter föreläsningen serveras bubbel och bakelse för att fira högskolans födelsedag.</span></div> <div> <div><br /></div> <div><a href="http://axacoair.se/go?3AZF6YaV">Anmäl dig här&gt;&gt;​</a></div> <div>Sista anmälningsdag 3 november.</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/Arets-William-Chalmersforelasare-vill-tvatta-atmosfaren-pa-koldioxid.aspx">Läs mer om Anders Lyngfelt och kemcyklisk förbränning​</a></div> <div><br /></div> </div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Thesis-Defence-Vard-Antinyan.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/Thesis-Defence-Vard-Antinyan.aspxVard Antinyan, Data- och informationsteknik<p>Omega, lecture room, Jupiter, Campus Lindholmen</p><p>Proactive Software Complexity Assessment</p><span><span style="display:inline-block"></span></span><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/Profile%20pictures/SE/Vard-disp.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Software is omnipresent in today’s life. Sophisticated appliances, once being completely mechanical or electrical, now contain software. A mo-dern premium car carries about 100 computers to manage functionalities such as climate control, speed control, and automated parking. Similarly, air-traffic control system manages a vast net of trajectories, altitudes, and signals. Thousands of appliances are pervaded by software.<br /><br /><p></p> On the surface this provides a fascinating perspective to the future. But beyond the surface it is the challenge of software development. Software companies are receiving thousands of requirements for delivering new functionalities. These requirements turn into millions of lines of machine code by the hands of software developers. And all of these are carried on continuously. Continuous software development has become the prere-quisite of tomorrow’s smarter products. But it has also become the source of prodigious complexity that emerges overwhelmingly in developing software.<br /><br /><p></p> So many software projects have been fallen because of the overly complex implementations, and so many have run out of budgets because of inconceivable complexity. This thesis is an endeavor to understand this complexity, to measure and analyze its effects, importantly, to apply measurements proactively in practice, so that complexity is controlled before it escalates into inconceivable scales.http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/So-be-it.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/So-be-it.aspxSo be it<p></p><p>​Extra gästföreläsning av Steve Christer, Studio Granda Reykjavik. Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.</p><h2 class="chalmersElement-H2">​Practice Statement</h2> <div>The sands of an arctic volcanic desert are black, shadowless and constantly shifting. There are no trees, buildings or roads and footprints are instantly erased. To survive one must watch the celestial bodies, focus on the horizon, heed the warning of the winds and make clear and precise judgements. The necessary acuteness of thought and tuning of the senses is equivalent to the practice of architecture where listening, reevaluation and production are all equally interdependent. </div> <div> </div> <div>Cities are built testimonies to mans will to move beyond the limitations of nature, they are purpose made machines to service ever increasing needs and expectations which cannot be provided by a bush or a rock. Within this built environment architecture has become the new landscape, a datum against which everyday judgements are made. As the singular most powerful factor influencing the lives of city dwellers, architecture has become a synthetic substitute for the stability of, say, a mountain and in that role must provide humankind with an equivalent sense of security. </div> <div> </div> <div>Cultural history is carved into the built fabric, rich in nuance yet incomplete and capable of endless reinterpretation. The identity of the past is not absolute as we adjust our vision of history according to the emotions of the present and our desires for the future. Yet beyond the noise of man there is a calmer identity of place, a latent source energy which can provide a secure foundation for an architectural intervention. Perhaps this pure ambience can be likened to the wisdom of a tribal elder, a known condition against which to test new ideas.</div> <div> </div> <div>During the creation of an object the forces of nature, culture, function and time are to be challenged, ordered and re-ordered by the emerging architectural identity. Through this investigation of the elements the pattern of a project will evolve naturally. It is only necessary to be patient and alert to detect a definitive solution as it emerges from the tumult of possibilities. This intricate balancing act is undoubtedly most complex in the territory of time, both in terms of placement and the multifarious effects of ageing. Is it necessary that a structure is built according to the dictates of its age or may it shift back and forth in time according to the perception of the observer. This blurring of registration inevitably leads to the discussion of spatial organisation, the limits of enclosure, and most essentially is there a need for a building.</div> <div> </div> <div>The most important regulator in the creative process is the realisation that physicality of man, unlike his thinking or technology, has not changed for thousands of years. The basic needs of housing humans has created a series of omnipresent building elements and as a result established an expectation amongst users for certain relationships and perceptions. It is these expectations that are most enjoyable to manipulate in architecture, to prey on the collective memory of society. Take a handrail, it is for holding; does it feel hot or cold, what is the apparent value of the materials. Doors are for opening; what-could-be and what-is on the other side. The banal deserves to be challenged bluntly but the ordinary and the prosaic require a more surreptitious hand. By this subtle play a user may interpret the ambience of a room in differing ways from day to day or when it is crowded or empty. Perhaps after a period, without consciously realising, the original reading will be re-perceived. </div> <div> </div> <div>The process of building is a critical opportunity to refine, reevaluate and realise the thoughts expressed on paper. The nature of the building site forces an attitude of practicality and tactility combined with a comprehension of physical power. To fully capture this energy it is essential that the construction team is of equal understanding with the goals of the project as the design team and client. The rare talents which are at the hands of craftsmen can offer a new dimension to the design and edge to the finished product. Skill is not only expressed in the carving of wood or stone, it is also in the care taken to align a door or program a computer for mixing concrete. To ignore craft as an unartistic process of production is to deny the spirit of creation. In the final analysis architecture is judged as a complete entity, for as a weak actor can muddle the message of a play, an ill conceived or shoddily built detail will disproportionately effect the perceived confidence of a building. </div> <div> </div> <div>Attitudes and ambitions gradually change and mature as one moves through life. Architecture is the embodiment of our precious thoughts and philosophies and therefore it is natural that it develops parallel to our vision. Consequently even the most valued emotions when translated into a structure must be alert, questioning and open to challenge and change. The process of achieving the metamorphosis is rugged and tortuous yet the result should appear effortless and obvious.</div> <div>[November 1992]</div> <div> </div> <div>Written for and first published in A+U April 1993</div>http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/ACM-VRST-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/ACM-VRST-2017.aspxThe ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology<p>Chalmers conference centre Lindholmen, Gothenburg</p><p>​VRST will provide an opportunity for VR researchers to interact, share new results, show live demonstrations of their work, and discuss emerging directions for the field.</p>​ <span class="text-normal page-content"><br />The ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST) is an international forum for the exchange of experience and knowledge among researchers and developers concerned with virtual reality software and technology. <br /><br /><a href="https://vrst.acm.org/vrst2017/index.html">To conference website: http://vrst.acm.org/vrst2017/</a><br /><br /></span>http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/livsvetenskaper/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-Engineering-Health.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/livsvetenskaper/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-Engineering-Health.aspxInitiativseminarium: Engineering Health<p>RunAn, Kårhuset, Campus Johanneberg 8 november + AstraZeneca 9 november</p><p>Den 8-9 november 2017 arrangerar styrkeområde Livsvetenskaper och teknik ett initiativseminarium i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AstraZeneca, Sahlgrenska Akademin och MedTech West. Titeln är Engineering Health - The legacy of William Chalmers. Mötet mellan ingenjörsvetenskap och medicin står i fokus. Välkommen!</p><a href="/en/areas-of-advance/lifescience/events/Engineering-Health/Pages/default.aspx">​</a><br /><a href="/en/areas-of-advance/lifescience/events/Engineering-Health/Pages/default.aspx">Läs mer och registrera dig på den engelska hemsidan för seminariet &gt;&gt;</a>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/vad-tror-Kod-Arkitekter.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/vad-tror-Kod-Arkitekter.aspxVad tror Kod Arkitekter om framtidens boende?<p>SB-H1, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Gästföreläsning Chalmers Arkitektur. Pernilla Ivarsson är arkitekt på Kod Arkitekter och projektledare för innovationsprojektet Elastiska Hem. Kod Arkitekter skapar helhetslösningar inom arkitektur- och stadsutveckling, från idé till livsmiljö. De driver även egna utvecklingsprojekt, som Elastiska Hem, för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar kopplade till stad, landskap och boende. Utvecklingsprojekten handlar till stor del om att tänka om och tänka nytt – för att uppnå det sker arbetet ofta tvärvetenskapligt och i samverkan med andra aktörer. Under föreläsningen presenteras några realiserade bostadsprojekt samt Elastiska Hem.</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/Elastiska%20Hem690.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-9-november-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-9-november-2017.aspxProduktionssnack med Afternoon-tea<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin</p><p>​Välkommen till vårt andra Afternoon-tea! Denna gång är utmaningar inom råmaterialområdet i fokus.</p>​<span>Det europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) har skapat ett så kallat </span><span><span>Knowledge and Innovation Community (KIC) med råmaterial i fokus.<span style="display:inline-block"></span></span></span><span> Råmaterialområdet står inför ett antal utmaningar såsom hållbar prospektering, utvinning, bearbetning och återvinning.<br /><br />I det här produktionssnacket presenterar vi tre talare som delar med sig av sina erfarenheter från KIC:en Raw Materials.<span style="display:inline-block"></span></span><br /><br /><strong>Elodie Labonne</strong>, Chalmers – &quot;KIC Raw Materials and the options and instruments for participation&quot;<br /><strong>Erik Hulthén</strong>, Chalmers – &quot;Experiences from a KIC project&quot;<br /><strong>Elisabeth Sagström-Bäck</strong>, Swerea – &quot;News and ideas on overall level with respect to internationalization&quot;<br /><br />Anmälan är inte öppen ännu.<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Markus-Hennrich.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Markus-Hennrich.aspxLinnaeus Colloquium: Quantum information processing with trapped ions<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med Markus Hennrich, Stockholm University, Sweden</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/World-Usability-Day-på-Chalmers---9-november-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/World-Usability-Day-p%C3%A5-Chalmers---9-november-2017.aspxWorld Usability Day på Chalmers - 9 november 2017<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin</p><p>​Torsdagen den 9 november är det återigen dags för World Usability Day på Chalmers med Avdelning Design &amp; Human Factors som arrangörer.​</p>​​​Som vanligt firar vi med en samling intressanta föredrag på temat Usability i dess vidaste tanke. <div>Föredragen är  9 november, 17.30-19.30 i VDL (Virtual Development Laboratory) på Chalmers, Johanneberg. Nedan finns en karta med ingång markerad.​<div><br /><div><strong>Årets globala tema är “Inclusion through user experience” och följande presentationer kommer ges:​</strong></div> <div><strong></strong><b><br /></b><div><ul><li>Ett naket konstaterande – Design av omklädningsrum för högstadieskolor, <span style="background-color:initial">Anna Brunzell, Hanna Edvardsson, Louise Hulthén &amp; Linnea Olsson, Chalmers</span><br /></li> <li>Framtidens trygghetslarm, <span style="background-color:initial">Sofie Andersson, Chalmers/Boid</span><br /></li> <li>Göteborgs nya linbana – Utformning av en interiör för alla, <span style="background-color:initial">AnnTherese Johansson &amp; Olle Torkelsson, Chalmers</span><br /></li> <li>The ironies of digitalisation – How can we make digitalisation usable?, <span style="background-color:initial">Linda de Vries, Chalmers​</span><br /></li></ul> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span></span><span></span><div>Enklare fika serveras och det kommer som vanlig att vara stora möjligheter till mingel under pausen och efter alla föredragen.</div> <div><br /></div> <div>Markera gärna på <a href="https://www.facebook.com/events/1341357112658459">FaceBook ​</a>om du planerar att komma! </div> <div><br /></div> <div><em><strong>Varmt välkomna önskar Design &amp; Human Factors genom Oskar Rexfelt och Lars-Ola Bligård​​​</strong></em></div></div></div> <div><em><strong><br /></strong></em></div> <div><a href="/sv/institutioner/ims/forskning/design-human-factors/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer om avdelningen för Design &amp; Human Factors​</a></div></div></div></div> <div><br /></div> <div><strong>Kontakt:</strong></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/oskar-rexfelt.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Oskar Rexfelt​</a></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/lars-ola-bligard.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Lars-Ola Bligård​</a></div> ​http://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Jichen-Bao.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Jichen-Bao.aspxJichen Bao, Systembiologi<p>FB, lecture hall, Fysik Origo, Fysik</p><p>​“Engineering the Secretory Pathway for Recombinant Protein Secretion in Saccharomyces cerevisiae”</p>​<br /><strong>Fakultetsopponent</strong>: Assoc. Prof. Dr. Brigitte Gasser, University of Natural Resources and Life Sciences and Austrian Centre of Industrial Biotechnology, Austria<div><br /><strong>Handledare</strong>: Prof. Jens Nielsen, Chalmers<br /><strong>Examinator</strong>: Prof. Jens Nielsen, Chalmers</div> http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Bowman-Heiden,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Bowman-Heiden,-TME.aspxDisputation Bowman Heiden, TME<p>Vasa A, lecture hall, Vasa Hus 2-3 entréhall, Vasa Hus 1-2-3</p><p>​The Battle to Define the Meaning of FRAND Opponent: Professor Ed Steinmueller, University of Sussex</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Anver-Hisham,-Elektroteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Anver-Hisham,-Elektroteknik.aspxAnver Hisham, Elektroteknik<p>EC, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​On Power Control and Scheduling to Mitigate Adjacent Channel Interference in Vehicle-to-Vehicle Communication</p><p>​Anver Hisham är doktorand på avdelningen för kommunikations och anntennsystem </p> <p>Diskussionsledare är Professor Di Yuan från Linköpings Universitet</p> <p>Handledare är proffesor Erik Ström från Chalmers tekniska högskola</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Jonas-Ekstrom.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Jonas-Ekstrom.aspxJonas Ekström<p>Sal SB-H2, Sven Hultins gata 6</p><p>​Blast and Impact Loaded Concrete Structures - Numerical and Experimental Methodologies for Reinforced Plain- and Fibre Concrete Structures</p>​<br />Abstract:<br />http://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Immigration-and-Labour-Market-Integration.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/International-Conference-on-Immigration-and-Labour-Market-Integration.aspxInternational Conference on Immigration and Labour Market Integration<p>Handelshögskolan, Vasagatan 1, Gothenburg</p><p></p>In recent years there has been a large inflow of refugees and other immigrants to Europe. Several questions have become increasingly pressing for European countries: How can we maintain socially sustainable societies and welfare states in an era of refugee crisis? What are the best practices to integrate immigrants in the labour market? How can ethnic discrimination in the labor market be confronted in a climate of faltering willingness to receive immigrants? <br /><br />Research is required to answer such questions and should play an important role in policy-making, both national and transnational. A key aim of this international conference is for researchers, policy-makers and practitioners in the field to come together in the search for good solutions.<div>More information about the conference can be found on the following website: <a href="http://we.gu.se/english/immigration-conference"><u><font color="#0066cc">we.gu.se/english/immigration-conference</font></u></a> </div>http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/frukostforelasning-med-Ola-Serneke.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/frukostforelasning-med-Ola-Serneke.aspxVälkommen på frukostföreläsning med Ola Serneke<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>Ola Serneke (V98) är byggentreprenören från Alingsås som på kort tid gjort sitt företag till en av de största aktörerna på marknaden. Nu har du chansen att höra om hans resa från okänd byggherre till omtalad visionär.</p><div>Han föddes i Alingsås 1971 och har civilingenjörexamen från Chalmers och är dessutom utbildad civilekonom.<img src="/sv/om-chalmers/kalendarium/PublishingImages/Serneke_2017_webb.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:403px" /><br />Ola började sin karriär på PEAB som trainee och startade 2002 företaget Serneke som idag har en omsättning på 4 miljarder och ca 1000 anställda. Med engagemang och mod som starka drivkrafter leder han företaget mot nya högt ställda mål. </div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Han sätter sin prägel på vår stad med spektakulära projekt som bland annat Prioritet Serneke Arena; nordens största multisportarena och det framtida Karlatornet på Lindholmen. Så har han gjort sig känd som en utmanare och visionär. </span></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Tid: </strong>14 november kl 07.00-8.45, (Frukost serveras från 07:00 och föreläsningen börjar kl 7:45) </span><br /></div> <div><strong>Plats:</strong> Runan, Chalmers kårhus, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414558417141465C4B7140">Anmäl dig här​</a></div> <div><br /></div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/centre-day-chase-on-ghz.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/centre-day-chase-on-ghz.aspxCentre Day Chase-On + GHz Centre<p>Palmstedtsalen, university building, Palmstedtsalen, Campus Johanneberg</p><p>Welcome to an exciting and technically very interesting event - Centre Day Chase-On + Ghz Centre. Apart from presentations focusing on the research projects from both centers, the event will also offer you the opportunity to listen to eminent invited speakers in fields related to wireless technology.</p><span><br />You are hereby invited to an exciting joint Centre Day, co-organised between the centre on antenna systems ChaseOn and the centre on wireless communication and sensor technologies GHz centre. <br /><br />The Centre Day 2017 for ChaseOn+GHz Centre will highlight all research projects between Chalmers and industry in microwaves and antenna systems started up during the year. <br />At the event, we have an invited international keynote speaker, <a href="https://icd.el.utwente.nl/persons/?id=6">Professor Bram Nauta</a>, University of Twente, giving a talk &quot;Towards Flexible Channel Filtering in low-GHz Receivers&quot;, a very timely subject in the 5G projects carried out in <a href="/ghz">GHz Centre</a> and <a href="/chaseon">Chas</a><span>e</span><span></span><span>On</span>.<br />Of course our <a href="/en/centres/ghz/international-advisory-board/Pages/default.aspx">International Scientific Advisory Board</a> and the Steering Board will be there<br /><br />The day will also include technical presentations of all collaborative research projects, nine in total, a gala dinner, as well as many opportunities for mingling and networking with other peers.<br />Don’t miss the opportunity to get updated on what is happening at  the research forefront of these important technical areas.<br /><br /><a href="/en/conference/centreday2017/Pages/default.aspx">Read more and register</a><br /><br /><span style="display:inline-block"></span></span>http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2017.aspxInitiativseminarium: Transition to future transport<p>Lindholmen konferenscenter</p><p>​Styrkeområde Transport bjuder in till initiativseminarium med fokus på övergången till framtidens transporter.</p>​<br /><a href="/sv/styrkeomraden/transport/evenemang/initiativseminarium2017/Sidor/default.aspx">Läs mer om initiativseminariet &gt;&gt;</a><br /><br />När: 15 november 2017 <br />Var: Lindholmen konferenscenter, Göteborg<br /><br />Registreringen öppnar 2 oktober.<br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Sla-rot.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Sla-rot.aspxSlå Rot - bostäder på Gibraltarvallen – en tävling<p>SB-H1, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>Kajsa Cronas föreläsning tar utgångspunkt i markanvisningstävlingen för trähusbebyggelse vid Gibraltarvallen där Sweco tillsammans med Riksbyggen vann bostadsrättsdelen i tävlingen med förslaget Slå Rot. Kommunen önskade i tävlingen nytänkande gällande arkitektur, teknik och affärsmodeller. Kajsa kommer berätta om de val som Sweco och Riksbyggen gjorde i tävlingen, och vad som nu är utmaningarna för att genomföra idéerna.</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/AdoreAdore_Sweco_Gibraltarvallen_04_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Kajsa Crona, Bostadsstrateg på Sweco architects och adjungerad professor på Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik i Boendets arkitektur.http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Jubileumsseminarium-Chalmers-entreprenörskola-20-år.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Jubileumsseminarium-Chalmers-entrepren%C3%B6rskola-20-%C3%A5r.aspxJubileumsseminarium Entreprenörskolan 20 år<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p></p>​Den 17 november firar Chalmers entreprenörskola 20 årsjubileum - en dag helt i entreprenörskapets tecken. Dagen bjuder på både Venture Pitch och ett stort jubileumsseminarium som behandlar ämnet entreprenörskap på djupet, tillsammans med några av Sveriges främsta profiler inom entreprenörskap. Dagen avslutas med en jubileumsmiddag för inbjudna alumnis.<br /><br /><strong>Välkomna!</strong>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Aha-festival-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Aha-festival-2017.aspxAha festival 2017<p></p><p>​Den grundläggande drivkraften i forskning såväl som i konst är nyfikenheten. Kom till oss och var nyfiken! För fjärde året arrangeras Aha-festivalen på Chalmers. Festivalen utforskar mötet mellan konst och vetenskap vid ett tredagarsevenemang med workshops, föreläsningar, diskussioner, musik- och dansuppträdanden. Avsikten är att utvidga vetandets gränser genom kunskapsbildande experiment. Vi vill undersöka förhållandet mellan konst och vetenskap, den grund högskolande verksamhet bygger på. Vi bjuder in forskare och artister från olika discipliner samt studenter och intresserad allmänhet, att dela med sig av sina erfarenheter och berika våra olika kunskapsområden.</p><div>​Temat i år är ’Autonomy’, där vi utforskar bland annat autonoma system, konstens och forskningens frihet och var vi som människor börjar och slutar.</div> <div> </div> <div>Värdar är institutionerna för arkitektur och fysik.</div> <div> </div> <div>Alla är välkomna och det är fri entré till AHA-festivalen. För närmare information och program se <a href="http://ahafestival.se/">www.ahafestival.se &gt;&gt;</a></div> <div> </div> <div>autonomiʹ (grekiska autonomiʹa), självständighet, oberoende, ett viktigt begrepp i ett flertal vetenskaper. </div> <div>NE: Ursprungligen användes termen i politiska sammanhang om de grekiska stadsstaterna under antiken och syftade då på dessa staters politiska oberoende. Sedan kom det att tillämpas under striderna om religionsfrihet under 1600-talet. Då avsågs med ”autonomi” främst förnuftets autonomi, dvs. frihet från religiösa auktoriteter. Genom Kant, som tog upp det i både sin teoretiska och sin praktiska filosofi, kom det in i den filosofiska diskussionen. Under 1800-talet kom begreppet att användas i debatten om konstens ställning och värde (”l’art pour l’art”), och under 1900-talet kom det till användning i pedagogiken och i etiska analyser, där man åter anknöt till bl.a. idéer hos Kant. Begreppet har också använts i den rättsvetenskapliga, forskningspolitiska och vetenskapsteoretiska debatten.<br /></div> <br />http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Den-6e-Utvecklingskonferensen.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Den-6e-Utvecklingskonferensen.aspxDen 6:e Utvecklingskonferensen<p>Chalmers tekniska högskola</p><p>​I november äger den 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar rum vid Chalmers tekniska högskola. Konferensen hemsida</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Oriol-Romero-Isart.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-Oriol-Romero-Isart.aspxLinnaeus Colloquium: From levitated nanomagnets to quantum magnonics<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med Oriol Romero-Isart, IQOQI Innsbruck, Austria</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostadsdag-i-Vaxjo.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostadsdag-i-Vaxjo.aspxBostadsdag i Växjö<p>Växjö</p><p>​I samarbete med Linnéuniversitetet anordnar Centrum för boendets arkitektur, CBA, Bostadsdagen i Växjö.</p>​Bostadsbristen och allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers tidigare i år startade Centrum för boendets arkitektur. I regeringens bostadspolitik med 70000 nya bostäder årligen talas lite om kvalitet och arkitektur. Med CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet och saknade värden i bostadsbyggandet. Målsättningen för CBA är att genom samverkan med branscher lyfta Svensk bostadsarkitektur till internationellt höga nivåer. Och inte minst medverka till nya bostäder som främjar hälsa och välbefinnande.<br /><br />Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och forskare verksamma inom CBA och Linnéuniversitetet presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi. Tillsammans med riksdagsledamoten Emma Hult (MP) kommer vi, tillsammans med arkitekter, byggherrar och byggare i Växjö, diskutera bostadsbyggande och boende i toppklass och hur vi når dit? Om några veckor kommer vi att presentera ett mer detaljerat program med föreläsare, lokal och tider. För mer information om CBA och presentation av tidigare bostadsdagar i Göteborg och Jönköping finns vår hemsida: <a href="/sv/centrum/cba/Sidor/default.aspx">chalmers.se/sv/centrum/cba/</a><br /><br />Välkomna!<br /><br />Ola Nylander<br />Professor Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik<br />Föreståndare CBA<br /><br />Åke Tyrberg<br />Programansvarig Byggnadsutformning<br />Institutionen för Byggteknik, Linnéuniversitetethttp://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/kalendarium/Sidor/FoI-for-sakert-dricksvatten.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/kalendarium/Sidor/FoI-for-sakert-dricksvatten.aspxForskning och innovation för säkert dricksvatten<p>Piperska muren, Scheeleg.14, Stockholm</p><p>​Konferensen för dig som vill ta del av den senaste utvecklingen i Sverige för att säkerställa att säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt. Såväl ny teknik för dricksvattenberedning som lösningar för att hantera kemiska och mikrobiella risker kommer att presenteras av Sveriges ledande dricksvattenforskare och experter.</p>​<br />DRICKS är medarrangör till konferensen och håller i, samt medverkar i flera av programpunkterna. <br /><br /><a href="http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=sElD6AuZpubLypb6XyoMvA==&amp;ecid=bdPQtRafH+ll303l4PQrEg==&amp;ln=swe&amp;view=category">Anmälan görs via Svenskt vatten</a><br /><br /><a href="http://www.svensktvatten.se/globalassets/utbildning/konferenser-och-seminarier/foi-dricksvatten-2017/program_foidv_171129-30.pdf">Till programmet för konferensen</a><br />http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Haga-i-backspegeln.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Haga-i-backspegeln.aspxHaga i backspegeln<p>SB-H1, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Ingemar Mattsson, Arkitekt SAR/MSA, föreläser omförnyelsen av Haga.</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Nina-Sundström,-Elektroteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Nina-Sundstr%C3%B6m,-Elektroteknik.aspxNina Sundström, Elektroteknik<p>EB, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​Robust and Energy Efficient Scheduling</p><p>​Nina Sundström är doktorand på avdelningen för system och reglerteknik</p> <p>Opponent är professor Peter B. Luh från Connecticut Universitet </p> <p>Handledare är professor Bengt Lennartsson från Chalmers tekniska högskola</p>http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Sustainable-Energy-Symposium.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Sustainable-Energy-Symposium.aspxSustainable Energy Symposium<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till ett spännande tredagarsevenemang som inkluderar föredrag och diskussioner kring nya tekniker för solenergi, batterier och hållbarhet.</p>​Världen behöver ställa om sin energiproduktion från fossila till förnyelsebara bränslen. Chalmers och Molecular Frontiers anordnar en unik konferens om hållbar energi, med målsättningen att samla ledande forskare, beslutsfattare och intresserad allmänhet i diskussioner kring framtidens energi. Ett flertal världsledande forskare kommer att delta.<br /><br /><span style="text-decoration:underline">Tid:</span> 6-8 December <br />Programmet den 6 december riktar sig främst till forskare och doktorander, samt intresserade studenter. Den 7 och 8 december äger plenarföredrag och paneldiskussion rum, och då välkomnas även allmänheten. Ett större antal gymnasieelever kommer även att delta.<br /><span style="text-decoration:underline">Plats:</span> RunAn, Chalmers Conference Centre <br /><strong><a href="/en/areas-of-advance/materials/Documents/Tentative_Program_Sustainable_Energy.pdf">Preliminärt program (PDF)</a></strong> - Denna fil uppdateras kontinuerligt<br /><span><h4 class="chalmersElement-H4">Registrering</h4></span>Symposiet är öppet för alla och kostnadsfritt. Det är möjligt att registera sig för enskilda dagar eller för hela evenemanget.<br /><a href="/en/conference/sustainableenergy/Pages/default.aspx">Läs mer och anmäl dig på symposiets hemsida</a><br />Sista anmälningsdag är 22 november, men observera att det är begränsat antal platser!<br /><h3 class="chalmersElement-H3">Plenarföredragshållare:</h3> <br /><p><strong><a href="https://physics.stanford.edu/people/faculty/steven-chu">Steven Chu</a></strong><br />Nobel laureate in Physics 1997, former United States Secretary of Energy. Stanford University, USA<br /><strong><a href="https://www.gov.uk/government/people/julia-king--2">Dame Julia King</a></strong><br />The Baroness Brown of Cambridge DBE, Storbritannien<br /><strong><a href="http://www.phy.cam.ac.uk/directory/friendr">Sir Richard Friend</a></strong><br />University of Cambridge, <span>Storbritannien<span style="display:inline-block"></span></span><br /><strong><a href="http://nocera.harvard.edu/Home">Daniel G. Nocera</a></strong><br />Harvard University, USA<br /><strong><a href="http://www.cchem.berkeley.edu/pagrp/">Paul Alivisatos</a></strong><br />University of California, Berkeley, USA<br /><strong><a href="http://www.colorado.edu/lab/michlgroup/">Josef Michl</a></strong><br />University of Colorado Boulder, USA och Institute of Organic Chemistry and Biochemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, Tjeckien<br /><strong><a>Katherine Richardson</a></strong><br />University of Copenhagen, Danmark<br /><strong><a href="http://daedalus.caltech.edu/">Harry Atwater</a></strong><br />California Institute of Technology, USA<br /><strong><a href="https://wwwfr.uni.lu/recherche/fstc/physics_and_materials_science_research_unit/people/susanne_siebentritt">Susanne Siebentritt</a></strong><br />University of Luxembourg, Luxemburg<br /><strong><a href="https://solid-state-chemistry-energy-lab.org/">Jean-Marie Tarascon</a></strong><br />Collège de France, Frankrike<br /></p> <div><div> </div></div> <div> </div> Symposiet anordnas av<a href="http://www.molecularfrontiers.org/"> Molecular Frontiers</a> och Chalmers tekniska högskola, via Styrkeområdena <a href="/en/areas-of-advance/nano/Pages/default.aspx">Nanovetenskap och Nanoteknik</a>, <a href="/en/areas-of-advance/energy/Pages/default.aspx">Energi</a> and <a href="/en/areas-of-advance/materials/Pages/default.aspx">Materialvetenskap</a>. <span style="display:inline-block"></span><span style="display:inline-block"></span>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Korridorens.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Korridorens.aspxKorridorens (a)sociala funktion<p>SB-H1, lecture hall, Arkitektur, Campus Johanneberg</p><p>​Hannes Frykholm, arkitekt och doktorand på KT, gästföreläser på Chalmers Arkitektur. Föreläsningen utgår från den engelske arkitekturhistorikern Robin Evan’s text “Figures, Doors and Passages”, som pekar på betydelsen av korridorens införande i bostadsarkitekturen. Genom att läsa den italienska renässansvillan mot ett antal senare historiska exempel, menar Evans att korridoren organiserar aktiviteter i huset, osynliggör arbetets roll i hemmet, och förhindrar oförutsedda möten. Föreläsningen placerar Evans kritik i en svensk kontext och diskuterar vilken roll korridoren har i modernistisk och samtida svensk bostadsarkitektur.</p><strong>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2017/four%20rooms_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Hannes Frykholm</strong> är arkitekt och doktorand på KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad. Hans avhandlingsprojekt diskuterar hur bilden av staden konstrueras, kommersialiseras och konsumeras inifrån tre olika entrérum. Projektet är en kritik av arkitekturens roll i den nyliberala staden, men också ett försök att diskutera strategier - i form av ritande och skrivande - för vägar ut ur dessa rum.&quot;http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-7-december-2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/afternoon-tea-7-december-2017.aspxProduktionssnack med Afternoon-tea<p>Virtuella utvecklingslaboratoriet, laboratory, M-huset, Maskin</p><p>​Välkommen till vårt tredje Afternoon-tea! Denna gång är profilområdesledare Rikard Söderberg från Produktutveckling vår värd.</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-David-DiVincenzo.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Linnaeus-David-DiVincenzo.aspxLinnaeus Colloquium: Topological trouble: The problem with braiding Majoranas<p>Kollektorn, lecture room, MC2-huset, MC2</p><p>Kollokvium med David DiVincenzo, RWTH Aachen, Germany</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Veronica-Carlsson.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Veronica-Carlsson.aspxVeronica Carlsson<p>SB-H6, Sven Hultins gata 6</p><p>​SME contractors on the stage for energy renovations?</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/sweDS2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/sweDS2017.aspxSweDS2017<p>Wallenberg Conference Center, Medicinaregatan 20A</p><p>​5th Swedish Workshop on Data Science</p> The Swedish Workshops on Data Science allow members of a community with common interests to meet in the context of a focused and interactive discussion. SweDS 2017, the fifth Swedish Workshop on Data Science, brings together researchers, practitioners, and opinion leaders with interest in data science. The goal is to further establish this important area of research and application in Sweden, foster the exchange of ideas, and to promote collaboration. As a followup to the very successful previous editions, held at the University of Borås, Stockholm University, Blekinge Institute of Technology and Skövde we plan two days of inspiring talks, discussion sessions, and time for networking. We invite stakeholders from academia, industry, and society to share their thoughts, experiences and needs related to data science. <p></p> <br />Confirmed Keynote Speakers: <br /><ul><li>Josephine Sullivan, School of Computer Science and Communication, KTH </li> <li>Seif Haridi, Chief Scientist, Swedish Institute of Computer Science </li> <li>Sven Nelander, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University </li> <li>Erik Elmroth, Computing Science, Umeå University</li></ul>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Sara-Fallahi,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Sara-Fallahi,-TME.aspxDisputation Sara Fallahi, TME<p>Vasa A, lecture hall, Vasa Hus 2-3 entréhall, Vasa Hus 1-2-3</p><p>​Business Model Innovation from a Process Perspective Opponent: Professor Stefan Haefliger, Cass Business School, London</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Joakim-Almqvist.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Joakim-Almqvist.aspxJoachim Almquist, Systembiologi<p>KE, lecture hall, Kemi, Campus Johanneberg</p><p>​“Kinetic models in life science – contributions to methods and applications”</p>​<br /><div><strong>Fakultetsopponent</strong>: Prof. Matthias Reuss, Stuttgart Research Center Systems Biology, University of Stuttgart</div> <div><br /><strong>Handledare</strong>:  Associate Prof. Mats Jirstrand<br /><strong>Examinator</strong>:  Prof. Jens Nielsen, Chalmers</div>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Srikar-L.-Muppirisetty,-Elektroteknik.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Srikar-L.-Muppirisetty,-Elektroteknik.aspxSrikar L. Muppirisetty, Elektroteknik<p>EA, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT</p><p>​Location-aware Communications</p><p>​Srikar L. Muppirisetty är doktorand på avdelningen för kommunikations och antennsystem</p> <p>Opponent är Professor Philippe Ciblat från Telecom ParisTech &amp; Universitet Paris-Saclay</p> <p>Handledare är Professor Henk Wymeersch från Chalmers Tekniska Högskola</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Yashar-Mansoori,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Yashar-Mansoori,-TME.aspxDisputation Yashar Mansoori, TME<p></p><p>​Entrepreneurial Methods as Vehicles of Entrepreneurial Action Opponent: Professor Georges Romme, Eindhoven University of Technology</p>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Anders-Billström,-TME.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Disputation-Anders-Billstr%C3%B6m,-TME.aspxDisputation Anders Billström, TME<p></p><p>​Human Capital, Social Networks and New Firm Formation – The Role of Academic and External Entrepreneurs in University Spin-offs Opponent: Professor Lene Foss, UIT Norges Arktiske Universitet, Tromsö</p>http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Initiative-Seminar-2018-Digitalisation.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Initiative-Seminar-2018-Digitalisation.aspxInitiative seminar on Digitalisation Security & privacy | Machine Intelligence<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>​Save the date: 15 March 2018</p>​ <br /><span class="text-normal page-content">Next year’s initiative seminar on Digitalisation we focus on the two themes Security/Privacy and Machine Intelligence. More information will follow. </span>http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Making-space-for-hope.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Making-space-for-hope.aspxAESOP 2018: Making space for hope<p>Chalmers tekniska högskola, Göteborg</p><p>ACE Department at Chalmers and the department of Conservation at University of Gothenburg, together with Department of Architecture, KTH and Department of Spatial planning, Blekinge Institute of Technology, are pleased to invite you to Gothenburg, Sweden for the AESOP Annual Congress in 2018. This event will offer the opportunity for scholars from Europe, as well as from around the world, to contribute to the exchange of experiences, ideas and knowledge regarding planning in the 21st century, in particular in relation to the congress theme: MAKING SPACE FOR HOPE.</p><div>​</div> <div>Planning is one of the activities – on different levels and in different contexts – striving for better futures. We live in dark times – climate crisis, economic regression, war and conflicts of political, ethnical and religious reasons. What used to be unrecognized by traditional planning debates can be useful to respond to contemporary planning problems. In-between spaces, insurgencies and untold stories can be rethought and re-explored to energize planning debates and practice. The challenges should be considered as triggers for transformations to a sustainable future. Planning should contribute to MAKING SPACE FOR HOPE.</div> <div><br /></div> <div>AESOP Annual Congress is one of the world's largest spatial planning conferences that will now be held in Gothenburg (2018). The research group Urban and Regional Transformations at the Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers is arranging the congress together with <span><span>University of Gothenburg, <span style="display:inline-block">Royal Institute of Technology and  </span></span></span><span>Blekinge Institute of Technology<span style="display:inline-block"></span></span>. <a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop">Congress website &gt;&gt;</a><br /></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Scientific and social programme</h2> <div>• Invited keynote speakers</div> <div>• Approximately 20 paper tracks</div> <div>• Round table sessions</div> <div>• Poster presentations</div> <div>• Thematic group meetings</div> <div>• Mobile workshops</div> <div>• Congress dinner</div> <div>• Artistic interventions</div> <div>• …and more</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Important dates</h2> <div>• Call for abstract: October 2017</div> <div>• Abstract submission deadline: January 15, 2018</div> <div>• Notification abstracts: February 28, 2018</div> <div>• Early bird registration deadline: April 30, 2018</div> <div>• Full paper/extended abstract submission deadline: May 15, 2018 </div> <div>• PhD Workshop in Karlskrona: July 5-8, 2018</div> <div>• AESOP 2018 Congress in Gothenburg: July 10-14, 2018</div> <div>• Post Congress Tour, Stockholm metropolitan region: July 16-18, 2018 </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Pre-congress PhD workshop</h2> <div>The PhD workshop will be held on July 5-8, 2018 on an island in the archipelago outside Karlskrona, Sweden. Karlskrona is a small baroque town and a UNESCO world heritage site located in the southeast corner of Sweden and has approximately 65,000 inhabitants. Blekinge Institute of Technology (Department of Spatial Planning) is responsible for the workshop.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Post-congress tour</h2> <div>A three-day Post-Congress tour will take place in the Stockholm metropolitan region on July 16-18, 2018. One-day and two-day alternatives will be offered in the Gothenburg region.</div> <div><br /></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2"><span><h2 class="chalmersElement-H2">Congress website</h2> </span><a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop" style="font-size:14px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />aeso<span></span>p2018.se</a><br /> </h2></span></div> <div><br /></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2">Chalmers contact<span style="display:inline-block"></span></h2></span><a href="/en/Staff/Pages/kristina-grange.aspx">Kristina Grange, Professor of Urban Planning and Design Theory</a><br /><a href="http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=/5IaMiO4uSJT4a36i3AgmA==&amp;ecid=vjzUE1nrT2NOY082Kqj83A==&amp;ln=eng&amp;view=category&amp;template=Desktop"></a></div>