Chalmers styrkeområden

Genom åtta styrkeområden samlar vi spetskompetens tvärs över våra institutioner för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, ta oss an globala och komplexa samhällsutmaningar. Varje styrkeområde har potential att göra internationellt avtryck – några är redan där. Mobiliseringen integrerar mångdisciplinär forskning, utbildning och innovation. Den centrala drivkraften är hållbar utveckling – i ekonomisk, social och ekologisk bemärkelse.