Chalmers Structural Design Challenge – brobyggartävling

Utmaningen är att bygga en bro över dammen på campus Johanneberg. Under finalen testas konstruktionerna genom att lagmedlemmarna, studenter från Arkitektur och Väg & vatten, passerar över broarna med cirka två meters mellanrum.

En kvalificerad jury bedömer broarna utifrån de tre klassiska kriterierna; teknik, funktion och skönhet.