Hybrid Powertrain System Analysis

​Systemanalys

Systemanalysgruppens arbete har som mål att komplettera övriga projekt inom Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC) genom att

  • Skapa kunskap om de krav som driver fram el och hybriddrivlinor, samt om hur olika drivlinekoncept och delsystem bidrar till att nå kraven.
  • Vara en länk mellan projekten i olika temagrupper.
  • Vara ett nätverk inom SHC och stimulera intern dialog

Gruppen samverkar regelbundet och utgör en kärna i SHC, som driver en kontinuerlig övergripande analys om el- och hybriddrivlinor. Gruppen genomför kortare studier själv och kan ofta bygga på andras resultat. Större studier görs inte inom gruppens ram utan genom att nya projekt föreslås.

För att kunna fungera bra har gruppen en bred sammansättning med personer med olika bakgrund såväl organisatoriskt som kunskapsmässigt, för närvarande 4 experter från de tre fordonstillverkarna inom SHC, 3 forskare från de olika temaområdena samt docent Anders Grauers (Chalmers, Institutionen för Signaler och system) som leder gruppen.
 
Gruppens största arbete hittills har varit att beskriva hur man kan/bör bedriva systemutveckling inom ett område där de tekniska förutsättningarna ändras mycket och där kraven på produkten också ändras (som sker för el och hybridfordon). För att snabbt kunna hitta de bästa drivlinelösningarna, finns ett behov av samverkan. Forskare inom de olika delområdena uppmuntrades att ifrågasätta krav och inse att de själva kunde bidra med viktiga pusselbitar till systemutvecklarna. Genom denna samverkan kan problem lösas utan att drivlinelösningarna måste passera flera produktegenerationer för optimering.
 
Forskare och ingenjörer som är aktiva i gruppen:
 
Mårten Behm, KTH
Mathias Björkman, Scania CV
Sören Eriksson, Volvo Cars
Anders Grauers, Chalmers
Jerker Lennevi, AB Volvo
Johan Lennblad, Volvocars
Anders Malmquist, KTH
Per Öberg, LiU


​Kungliga tekniska Högskolan

Chalmers Tekniska Högskola

Lunds Universitet

Uppsala Universitet

Linköpings Universitet

Scania

AB Volvo

Volvo Cars

Energimyndigheten

 

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.