Victor Vinas

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Victor Vinas är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers.

Publicerad: to 26 nov 2015. Ändrad: to 15 aug 2019