Viktoria Sundquist

Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction management

Viktoria Sundquist forskar och undervisar på avdelningen för Construction management. Hennes forskning och undervisning berör management, ekonomi och organisering. Hon är särskilt intresserad av hur struktur och dynamik samspelar i nätverk, inklusive interaktionsprocesser vad gäller inköp och logistik. I forskningen studeras arbetsfördelning och samverkansformer från ett interorganisatoriskt perspektiv.
​-    BOM050 Organisationsbaserad projektledning
-    Handledning mastersuppsatser,
-    TEK360 Internationella affärsrelationer,
-    LBT241 Projektarbete produktion
Samhällsbyggnad,
Transport

​Artiklar om Viktoria Sundquist

Ökat samarbete med leverantörer leder till fördelar för byggbranschen

Sidansvarig Publicerad: må 03 okt 2022.