Tor Kihlman

Professor emeritus, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Tor Kihlman är professor emeritus på avdelningen för teknisk akustik på Chalmers. Han arbetar med nationell och internationell bullerpolitik genom att ge råd till policy-makers. Arbetet gäller främst bulleremissionerna från de viktigaste källorna. Under senaste år har arbetet gällt att påverka EUs regler för bulleremission från vägfordon

​Chalmers styrkeområden

Building Futures
Transport

Sidansvarig Publicerad: må 15 apr 2019.