Swarnim Gupta

Doktor

Swarnim Gupta är postdoc vid avdelningen för Livsmedelsvetenskap. Hennes forskning handlar om utveckling av bröd som är bioberikat med heme producerande jäst, och om utvärdering av föreningar som är lämpliga för järnberikning.Hon använder en cellmodell som kombinerar tarmceller och leverceller i dessa studier, och vätskekromatografisk metod för att analysera hem järn i livsmedel och livsmedelsingredienser. Målet är att ta fram innovativa livsmedelsbaserade angreppssätt för att motverka järnbrist. Brist på mikronäringsämnen, främst järnbrist, drabbar en stor del av jordens befolkning. framför allt gäller det kvinnor i barnafödande åldrar, småbarn och tonåringar och särskilt i låginkomstländer. Följden blir för tidigt födda barn, ökad sjukdom och dödlighet hos mödrar och barn, försämrad utveckling av hjärnans funktion hos barn och minskad motståndskraft mot infektioner.

Publicerad: må 17 jun 2019.