Susanne Ingmansson

EU-projektledare och Erasmus Institutional Coordinator på Grants Office

Susanne Ingmansson arbetar på Chalmers Grants Office med projektledningsstöd till EU-projekt inom Horisont 2020/Europe samt förvaltar Chalmers deltagande i Erasmus+ programmet.

Grants Office är en stödfunktion som samlar kompetenser från olika enheter som tillsammans arbetar för att fler ansökningar ska leda till framgångsrika externt finansierade forskningsprojekt. Funktionen koordineras av enheten för Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd vid avdelningen för Lednings- och högskolegemensamt stöd.

Tidigare har Susanne arbetat för Göteborgs Stads kontor i Bryssel (GEO) med strategisk kommunikation och bevakning av EU:s finansieringsmöjligheter.

Sidansvarig Publicerad: ti 29 mar 2022.