Staffan Jacobsson

Professor Emeritus, Teknikens ekonomi och organisation

Staffan Jacobsson arbetar med energi- samt forskningspolitiska frågeställningar. Inom det förra området studeras hur ny energiteknik växer fram samt ger upphov till nya industrier. Internationellt jämförande studier görs ofta. Inom det senare området fokuseras hur akademisk forskning nyttiggörs, med särskild betoning mot energi- och nanoteknik. Det yttersta syftet med forskningen är att bidra till förbättrad energi- och forskningspolitik. Staffan Jacobsson arbetar även med att vidareutveckla innovationssystemansatsen så att den kan bli till större nytta för statligt beslutsfattande.
​Undervisar inom forskarutbildning.

Sidansvarig Publicerad: ti 09 maj 2017.