Sima Ajdari

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Simas arbete är inriktat på utveckling av nya processer för rening av rökgas tillämpligt vid koldioxidavskiljning och lagring. Huvudsaklig fokus är design av nya processer för simultant avlägsnande av kväveoxider (NOX) och svaveloxider (SOX) i samband med komprimering av rökgas i koldioxidavskiljningssystem. För närvarande är hennes arbete inriktat på experimentella studier och modellering av kväve- och svaveloxider vid trycksatta förhållanden.

Publicerad: må 21 aug 2017.