Selma Brynolf

Forskare på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Selmas forskning rör energi- och miljösystemanalys med fokus på framtida bränslen för sjöfarten, modellering av globala energisystem, utvärdering av marina bränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och utvärdering av elektrobränslen (bränslen som produceras från koldioxid och vatten med hjälp av el). Forskningen är knuten till styrkeområde Transport och styrkeområde Energi och delar av forskningen är även kopplade till det maritima kompetenscentret Lighthouse.

Sidansvarig Publicerad: on 23 nov 2022.