Abhiroop Sarkar

Doktorand, avdelningen för Funktionell programmering, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: on 03 jul 2019.