Ruslan Ryskulov

Doktorand, Kemi och Kemiteknik, Kemi och Biokemi, Aldo Jesorkas Biofisiska Teknologi Lab

Ruslan Ryskulov är doktorand i Aldo Jesorkas Biophysical Tecnology Lab sedan 2020. Projektet syftar till att utveckla tekniker för att kunna kontrollera adhesion av lipidbilager på bearbetade ytor. Projektet ligger inom ramen för det CREANET, en del av EUs Horizon2020 program.
Han arbetar inom ett multidisiplinärt project som innefattar design och användning av microfluid system, konstruktion och utveckling av floresent- och holografisk-mikroskopi i det synliga och osynliga spektrat, manipulation av mjuka material (dubbla lipidbilager), ytpreparering i renrum.
Biophysical Tecnology Lab har ett tätt samarbete med Softlab i Oslo och ett starkt samarbete inom CREANET-konsortiumet i Frankrike, Tysklande, Storbritannien bland annat.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 feb 2021.