Mats Rudemo

Professor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper

Min forskning handlar om statistisk bildbehandling med användning inom materialvetenskap och livsvetenskaper.

Personlig hemsida: www.math.chalmers.se/~rudemo/
​Statistisk bildbehandling
​Chalmers styrkeområde Materials Science

Publicerad: fr 03 mar 2017.