Robert Thomson

Biträdande Professor på mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Min forskning inom trafiksäkerhet började 1988 när jag påbörjade mina doktorandstudier på University of British Columbia i Accident Research-gruppen i Vancouver. Sedan dess har jag arbetat inom nästan alla områden av väg- och trafiksäkerhet. Krocktester, olycksanalys, numerisk modellering och experimentella studier för att förstå varför och hur vi skadas i en krasch.
​TME180, TME121, TME202
​UDRIVE, BBS, EFrame

Sidansvarig Publicerad: to 18 aug 2022.