Rebecca Cyren

Administratör, Institutionen för data- och informationsteknik.

Administratör för avdelningarna Logik och typer, och Nätverk och system.
Hanterar bland annat passerkort, datorkonton (PDB) och konferenser, workshops, möten och besökare.

Publicerad: fr 24 maj 2019.