Nir Piterman

Universitetslektor, avdelningen för Formella metoder, Institutionen för data- och informationsteknik.

Check out my ​homepage.​

Publicerad: lö 29 jun 2019.