Giuseppe Perelli

Doktor, avdelningen för Formella metoder, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: on 14 aug 2019.