Per Stenström

Professor och avdelningschef, avdelningen för Datorteknik, Institutionen för data- och informationteknik.

Publicerad: on 10 jul 2019.