Per Lundin

Biträdande professor i teknikhistoria, Teknikens ekonomi och organisation

Per Lundin är tekn.dr i teknikhistoria (KTH, 2008) och docent i ekonomisk historia (Uppsala universitet, 2012). Han är avdelningschef för Teknik, vetenskap och samhälle.

Han leder forskningsprojektet ”Retail shopping and the last mile transport: past, present and future transformations” (finansierat av Chalmers styrkeområde Transport).

Per Lundin undervisar i teknikhistoria och vetenskapshistoria.
CTE031 Teknikhistoria, TEK130 Vetenskapshistoria

Publicerad: ti 02 okt 2018.