Per Lövsund

Professor

Professor Per Lövsund är avdelningschef på avdelningen för fordonssäkerhet och Senior Adviser på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Publicerad: fr 10 jan 2020.