Patrik Jansson

Professor, enheten för funktionell programmering, avdelningen för Computing Science, institutionen för data- och informationsteknik

Datavetare (med bakgrund inom fysik och matematik), Haskell-programmerare, forskningsidékatalysator, gillar att koppla helhetsbilden till formella detaljer, förkämpe för programvaru- och språk-teknologi.

​​Matematikens domänspecifika språk

Kursens grundidé är att presentera klassiska matematiska ämnen från ett datavetenskapligt perspektiv:

  • att tydligt beskriva de begrepp som introduceras,
  • vara uppmärksam på syntax och typer,
  • att bygga domänspecifika språk for vissa matematiska områden: linjär algebra, lite kategoriteori, polynom och potensserier, komplexa tal
  • att implementera (Haskell-)program för dessa områden (och därigenom nå en djupare förståelse)

Kursen är tänkt att ge en fördjupad matematisk förståelse för datastudenter och en fördjupad datavetenskaplig förståelse för matematikstudenter.

Länkar:

​Mitt forskningsområde är Programvaruteknik och jag specialiserar mig på Generisk programmering, funktionell programmering och programverifiering.

Länkar

Sidansvarig Publicerad: fr 04 feb 2022.