Patrik Höstmad

Docent i teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Patrik Höstmad är docent i teknisk akustik. Forskningen innefattar olika aspekter av ljud och vibrationer, t.ex. fordonsakustik, samhällsbuller och stadsplanering, markvibrationer, medel- och högfrekvensmetoder samt kontaktmodellering för däck och vägbana. Höstmad leder verksamheten inom Utbildningsområdet för arkitektur och samhällsbyggnad. Höstmad var tidigare programansvarig för civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad och verkade som programansvarig i utvecklingen av det nya programmet Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör som lanserades höstterminen 2015.

Examinator för, och undervisar i:
BOM230 Ljud och vibrationer
BOM235 Ljud och vibrationer, grunder
VTA121 Introduktion till ljud och vibrationer
BMTX01 Kandidatarbete vid Bygg- och miljöteknik
BOMX02 Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik

Undervisar i:
ARK510 Stadsrum och planering
BOM210 Tätorters funktioner och utformning
TME121 Fordonssystemteknik
VTA091 Teknisk akustik 2

​Chalmers styrkeområden

Building Futures
Transport

Sidansvarig Publicerad: ti 09 nov 2021.