Patrick Eriksson

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Vår huvuduppgift är att producera och analysera globala dataset för att bidra till en bättre förståelse av vår atmosfär. Drivkraften till arbetet är de globala miljöproblemen, som uttunningen av ozonlagret och klimatfrågan. Jag arbeterar främst med observationer ifrån satelliter, men även markbaserade instrument. Arbetet täcker allt ifrån att föreslå nya satellitinstrument till att kontrollera prestandan hos klimatmodeller genom att jämföra med mätresultat vi och andra har producerat. Min forskning är främst inriktad mot vattenånga och moln bestående av ispartiklar.
​Fjärranalys (RRY055)
​För att se vilka projekt Patrick Eriksson deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Publicerad: må 21 aug 2017.