Oscar Bernskiöld

Ekonom, Institutionen för Data- och informationsteknik.

Hanterar ekonomi för avdelningarna Datorteknik, Informationssäkerhet, Logik och typer, Software Engineering och för Software Center.

Publicerad: fr 14 aug 2020.