Oliver Sjögren

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Sedan februari 2020 jobbar Oliver Sjögren som doktorand i gruppen turbomaskiner vid avdelningen strömningslära. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på systemanalys av civila flygmotorer. Projektets mål är att ta fram metoder för utvärdering av fläktsystemets prestanda för att kunna särskilja väsentliga teknologival för nästa generations motorer. Detta genomförs först och främst genom utvidgning av motorsimuleringskoden GESTPAN samt genom detaljstudier av fläktsystemet med hjälp av bland annat CFD.

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.