Nadja Johansson

Institutionsekonom, Institutionen för data- och informationsteknik.

Ansvarig för institutionens redovisning, budget och uppföljning.

Publicerad: to 02 maj 2019.