Michael Oberparleiter

Forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Plasmafysik och fusionsenergi

Michael arbetar med transport av energi och partiklar i magnetiska fusionsanordningar (tokamaker). I synnerhet innefattar detta modellering av turbulent och så kallad neoklassisk transport i storskaliga datorsimuleringar.

Publicerad: fr 11 jan 2019.