Max Jair Ortiz Catalan

Docent, Elektroteknik

Max Ortiz C. är docent i forskargruppen Medicinska signaler och system. Hans forskning fokuserar på naturlig kontroll av proteser genom osseointegrerade implantat. Detta innebär bioelektrisk signalmottagning och signalbehandling, neurala gränssnitt, medicintekniska hjälpmedel, mönsterigenkänning, regleralgoritmer och artificiell intelligens. Max leder den medicinska utvecklingen och det kliniska genomförandet av en osseointegrerad förbindelse mellan människa och maskin (Osseointegrated Human-Machine Gateway).

For detials see the English version of this page.

For details see the English version of this page

 

 

Framförande på TEDx Göteborg om osseointegrerad protes med neural styrning. November 2014.​

Samverkan
Utvalda projekt
Publications: ResearchGate 

Reviewer record: Publons

See the english version for updated information.

Publicerad: fr 24 apr 2020.