Marcus Linder

Teknologie doktor, Teknikens ekonomi och organisation samt Center for Business Innovation (CBI)

Marcus Linder är teknologie doktor verksam vid Victoria Swedish ICT och samarbetar med CBI och Avdelningen för innovationsteknik.

Marcus studerar hur små bolag utformar sina affärsmodeller för att på bästa sätt själva fånga det värde som skapas genom att erbjuda produkter och tjänster med ovanligt låg miljöpåverkan. Han bidrar till litteraturfälten “the business case for sustainability” och företags miljöstrategi.

Center for Business Innovation (CBI) >>
Creating New Business, handledning och kurs asistent
Research Methods, föreläser   

Artiklar om Marcus Linder

Skriver bok om miljösmart affärsmodell (chalmers.se, 130312)
Chalmersforskaren Marcus Linder tilldelas Renovas miljöstipendium 2013. Det offentliggjorde Renova nyligen i ett pressmeddelande. Stipendiet på 100 000 kronor delas ut årligen och syftar till att stimulera forskning inom miljö- och återvinningsområdet. Marcus ska använda pengarna till att skriva en bok om återtillverkning som en miljövänlig och smart affärsmöjlighet och hoppas på så vis kunna sprida idéerna till svenska företag.

 

I närmare ett år har tre Chalmersforskare skissat på en ny affärsmodell för en cykeltillverkare i Göteborg. Grundidén med affärsmodellen är att redan från börja designa produkten så att den ska kunna återanvändas och återproduceras. På så vis menar forskarna att man både ökar lönsamheten och ser till att färre saker hamnar på soptippen.

 

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.