Björn Malbert

Professor emeritus, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Björn är sedan 2001 professor inom Chalmers miljöinitiativ. Hans anställning är fördelad mellan Arkitektur och MISTRA Urban Futures. Björns forskning kretsar kring stadsbyggnadsplanering och designprocessen, med fokus på hur olika grupper och aktörer kan delta i olika processer. Hans mål är att hitta samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet för att stärka samarbetet mellan aktörer, forskning och samhället.

Sidansvarig Publicerad: fr 10 nov 2017.