Magnus Bengtsson

Forskare på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Dr Magnus Bengtsson är anställd som forskare i maskinelement. Han presenterade sin avhandling ”Quality Driven Production of Aggregates in Crushing Plants” på Chalmers 2009. Magnus har ett nära samarbete med industrin och forskningsinstitut på både nationell och internationell nivå.
​Styrkeområde: Produktion

Publicerad: ti 29 aug 2017.