Lisa Lindén

Docent i genus och teknik, avdelningen för vetenskap, teknik och samhälle

Lisa Lindén är docent i genus och teknik på avdelningen för Science, Technology and Society (STS), vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation. Sedan 2022 är hon även docent i sociologi. Hon disputerade 2016 vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Lindén forskar om medicinska teknologier i relation till den könade kroppen. Hon fokuserar särskilt på hur medicinska teknologier iscensätts, omformas och problematiseras i det offentliga och i vårdens vardag. Hon har bland annat forskat om patientföreningar inom området gynekologisk cancer och nya biomedicinska behandlingar, och om introduceringen av HPV-vaccinet för tjejer i Sverige.

Teoretiskt använder sig Lindén av perspektiv från Science and Technology Studies (STS), genusstudier och feministisk teori. Hon har publicerat i tidskrifter såsom Science, Technology & Human Values, Qualitative Research och Sociology of Health & Illness.

Hon leder för närvarande projektet Implementeringen av HPV-vaccination för alla barn i Sverige: jämställdhet och sexuell hälsa bland unga (FORTE, 2021-2025). Hon är medverkande forskare i projektet Bristningars betydelser: vårdtagares och vårdgivares perspektiv på andra gradens förlossningsbristningar, deras implikationer, och förbättringsmöjligheter i vården (FORTE, 2021-2024, projektledare Lisa Guntram).
​​Genus och teknik, ITS065 (kursansvarig och kursexaminator)

Sidansvarig Publicerad: sö 23 okt 2022.