Lena Mattsson

Ekonom, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Verksamhetsstödet

Lena arbetar som ekonom på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, på avdelningen för stadsbyggnad.

Publicerad: to 25 sep 2014. Ändrad: to 14 mar 2019