Leif Asp

Professor på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap,
Vice styrkeområdesledare, Chalmers styrkeområde Materialvetenskap.

Mer information om Leif Asp finns på Chalmers engelska sidor.

Leif Asps researchgateprofil: https://www.researchgate.net/profile/Leif_Asp

More information about the research on structural batteries in the SORCERER project is found here: https://www.sorcerer.eu/index.html
Multifunctional carbon fibre ​​​
1 min video om hur multifunktionella kolfibrer kan ersätta vanliga batterier

Sidansvarig Publicerad: ti 26 apr 2022.