Laura Cordova Gonzalez

Doktor vid vid avdelningen för Material- och tillverkning, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Laura är forskare i forskargruppen för pulver- och ytteknologi, med fokus på pulvers livscykel för Additive Manufacturing (AM): från pulverproduktion, effektiviteten av pulveranvändning under AM, pulverreologisk karakterisering och materialåtervinning.

Syftet med hennes arbete är att utveckla verktyg och tillhandahålla kunskap som stöder industrin att fatta beslut som kan leda till en ökad kostnadseffektivitetsprocess samtidigt som det ekologiska fotavtrycket minskas.

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6982-4516

Sidansvarig Publicerad: to 27 jan 2022.