Lars Bankvall

Utvecklingsledare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, CMB - Centrum för management i byggsektorn

CMB, Centrum för management i byggsektorn: https://www.cmb-chalmers.se/

Publicerad: on 19 sep 2018.