Emma Larsson

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Emma arbetar som doktorand i gruppen Personskadeprevention på avdelningen Fordonssäkerhet. Målet med hennes forskning är att vidareutveckla en humanmodell för en finita elementlösare (FE HBM), så att modellen med hjälp av aktiv muskelkontroll kan prediktera den åkandes rörelser vid den komplexa fordonskinematik som kan förekomma före en eventuell kollision. Modellen ska användas i simuleringar av relativt långa tidsförlopp med relativt låga fordonsaccelerationer, t.ex. initiering av voltolyckor, avåkningar, och manövrar utförda autonomt av fordonet eller av föraren med syfte att undvika en krock eller minska krockvåldet. Samma modell skall även kunna prediktera risken för skada om fordonet trots allt krockar efter dessa situationer. Det medför att modellen behöver vara numeriskt stabil vid stora deformationer. I ett första steg kommer modellens skuldra att förbättras så att modellen kan simulera hur människan motverkar kroppens rörelse i ovannämnda situationer när hen håller i ratten. I ett andra steg kommer modellens muskelreglersystem och hur mjukvävnaden simuleras att förbättras. Därefter kommer modellen att valideras mot olika lastsituationer liknande de i ovannämnda situationer; målet är att modellen skall bli ett robust verktyg som kan användas i stort sett i alla krocksituationer. För att nå detta mål kommer Emma och medarbetare utföra försök med frivilliga för att erhålla en bättre förståelse av människans muskelrekrytering vid inlastning via armarna, vid initiering av voltolyckor och vid vertikala laster.

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.