Elisabeth Kegel

Administratör, Institutionen för data- och informationsteknik.

Administratör för avdelningen Interaktionsdesign.
Hanterar bland annat passerkort, datorkonton (PDB) och konferenser, workshops, möten och besökare.

Publicerad: må 07 jan 2019.