Kastriot Spahiu

Adjungerad professor, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Kastriot tog sin MSc i kemiteknik vid universitetet i Tirana, Albanien 1973 och doktorsexamen på oorganisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm för professor Ingmar Grenthe 1983 med studier av termodynamik och struktur för metalljonkomplex. Efter doktorsexamen arbetade han på institutionen för oorganisk kemi i Tirana fram till 1992, då han fick arbete som Senior Project Manager vid Master Building Technologies i Barcelona, Spanien. Sin nuvarande anställning som forskningskoordinator på Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) fick han 1995. Under 2005 arbetade han som gästforskare vid Transuraninstitutet (ITU) i Tyskland.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.