Karl de Fine Licht

Lektor i etik och teknik, vid Teknikens ekonomi och organisation.

Karl de Fine Licht är doktor i Praktisk filosofi och arbetar med kursutveckling och kompetensutveckling på temat "teknik och etik" samt håller kurser på grundläggande- och avancerad nivå inom samma område.

Hans forskning är bland annat inriktigad mot "social hållbarhet" och stadsutveckling där han har flera projekt. Här står framförallt utarbetandet av teoretiskt grundade- och transparenta beslutsverktyg i fokus.​

Publicerad: on 27 mar 2019.