Karl-Gunnar Olsson

Professor i arkitektur och teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, forskargruppen Arkitektur och teknik

Karl-Gunnar Olsson är professor i arkitektur och teknik och leder forskargruppen Arkitektur och teknik. Han är också programansvarig för det dubbla arkitekt- och civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik samt ansvarig för teknikundervisningen på Arkitektur-programmet. Hans forskning är främst inriktad mot samspelet mellan arkitekter och ingenjörer i tidiga konceptuella designfaser. Detta innefattar digitala och fysiska representationer av strukturmekaniska verkningssätt och mönster samt beräkningsverktyg för konceptuell analys och simulering. Tillämpningarna innefattar såväl design av nya byggnader, med nya material och produktionsmetoder, som bevarande och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverk. Han är författare till flera böcker inom strukturmekanik och en ofta anlitad gästföreläsare.

Sidansvarig Publicerad: on 08 nov 2017.