Karin Andersson

Professor i maritim miljövetenskap på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Karin Andersson är professor och forskare inom maritim miljövetenskap med akademisk bakgrund inom kemiteknik (civ ing), kärnkemi (tekn dr) och forskning inom miljösystemanalys. Karins nuvarande forskningsintressen riktas mot beslutsstöd i frågor som rör miljöpåverkan och resursanvändning hos tekniska system inom sjöfart, speciellt framtida maritima bränslen/energibärare.

Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2021.