Julia Larsson

Industridoktorand, Matematiska vetenskaper

Jag är industridoktorand på Fraunhofer-Chalmers Center och arbetar med att använda matematik för att komma till nya insikter inom läkemedelsutveckling. Mer specifikt forskar jag på dynamiska modeller, PK/PD-modeller och Mixed-effects-modeller och hur dessa kan användas för att beskriva hur en population påverkas av ett läkemedel över tid.
​TMA881, Högprestandaberäkning

Publicerad: fr 23 aug 2019.