Jonathan Nilsson

Doktor, Matematiska vetenskaper

Jag är intresserad av representationsteori för Liealgebror och relaterade algebraiska strukturer. Mitt fokus ligger på konstruktion och klassifikation av nya klasser av moduler, både för de klassiska ändligtdimensionella Liealgebrorna, men också för Liealgebror av vektorfält på algebraisk varieteter.
​Se min hemsida http://www.math.chalmers.se/~jonathn/ för mer information.

Publicerad: fr 07 sep 2018.