Jonas Ringsberg

Professor, proprefekt och avdelningschef för Marin teknik på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Jonas Ringsberg är proprefekt på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper och avdelningschef för Marin teknik på Chalmers. Han undervisar och är ansvarig för kurser i det internationella mastersprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering (MPNAV) på Chalmers, är examinator och handledare för flera doktorander och han bedriver samtidigt egen forskning. Huvudinriktningen på forskningen är inom området beräkningsmekanik med fokus på utmattning, materialmekanik och tillförlitlighetsanalys. Forskningen är bred och omfattar materialmekanik, utmattning (HCF, LCF, brottmekanik, fleraxlig utmattning, restspänningar och svetsar), finit elementmetod (olinjär, implicit och explicit), probabilistiska metoder och riskanalys, kompositmaterial, samt marina strukturer i arktisk miljö. Forskningen bedrivs inom områdena kollision och grundstötning, lättviktskonstruktion, utmattning av marina strukturer, dynamisk respons, havsenergiutvinning, riskanalys och riskbedömning, marina strukturer i arktisk miljö, säkerhet, samt modellering och analys av fartygs energieffektivisering och transporteffektivitet.

Jonas Ringsbergs forskning är intressant för och har kopplingar till Chalmers styrkeområden Energi, Materialvetenskap och Transport. Han är medlem i Nordisk Sjösäkerhetskommitté, medlem i Steering committee i Marstruct Virtual Institute, biträdande redaktör i tidskriften ASME - Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, medlem och aktiv i The Editorial Boards of “The International Journal of Ships and Offshore Structures” och “Marine Structures”, medlem i The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME) och i The Royal Institution of Naval Architects (RINA). Jonas Ringsberg är även medlem i The International Ship and Offshore Structures Committee (ISSC): Technical Committee III.2 (Fatigue and Fracture) under 2006 – 2012 och i Technical Committee II.1 (Quasi-static Response) fr o m 2012 som ordförande för kommittén.
SJO750 - Reliability of Marine Structures
SJO368 – Research Methods
MMA150 - Marine Design Project
MMA167 - Marine Structural Engineering
MSc thesis projects

 
Fatigue design
Probability and risk analysis
Reliability-based design
FRP composite materials
Solid mechanics
Mathematics

Publicerad: to 29 jun 2017.